Såga inte idéer, använd ordet ”Po”

speach bubble with creative bulb

Metoden med ordet ”po” syftar till att skapa en frizon för lateralt tänkande och främja en kreativ attityd genom att undvika bedömning och kritik.

När man använder ordet ”po” signalerar man att man inte vill ha omedelbar värdering eller kritik av det som sägs. Det är ett verktyg som underlättar för att etablera en öppen och positiv inställning till nya idéer och provokationer.

Ordet myntades av Edward deBono och ordet kan användas vid introduktion av provokationer eller udda idéer där man vill generera nya tankar och idéer. Genom att använda ”po” som en förberedande fras ger man en signal till mottagarna att vara öppna för att utforska nya perspektiv utan att döma eller avfärda dem.

Ett exempel på användningen av ”po” som introduktion till en provokation kan vara:
1. ”Po, bilar har fyrkantiga hjul.”

En annan användning är som svar på en till synes märklig idé. Till exempel:
1. ”Jag tycker våra bilar ska ha fyrkantiga hjul.”
2. ”Po, berätta mer.”

I det här fallet fungerar ”po” som en signal om att man har hört vad den andra personen säger och inte direkt värderar eller avvisar det som sägs. Istället för att använda ”nej” eller ”ja” ger ”po” uttryck för att man vill fortsätta utforska och höra mer om den idé som presenteras.

När flera personer känner till betydelsen av ordet ”po” så skapar det ett kreativt utrymme för effektivt idéskapande.

Det är viktigt att komma ihåg att metoden med ”po” kan verka fjantig eller onödig i början, men genom konsekvent användning brukar många ändra uppfattning och uppleva fördelarna med att skapa en trygg och stödjande miljö för kreativt tänkande.

Po – använd ordet ”po”.