Kreativ metod: STK

Denna kreativa metod går ut på att använda fördefinierade perspektiv för att utmana de etablerade mönstren och tänja på en frågeställning.

Genom att betrakta perspektiven Storlek, Tid och Kostnad genereras nya idéer som ligger utanför de vanliga ramarna.

Metoden används främst under idégenerering och kan tillämpas på de flesta typer av frågeställningar, men den är särskilt användbar inom produktutveckling.

För att använda metoden går man igenom följande steg:

1. Utgå från en frågeställning eller en befintlig produkt/tjänst.

2. Fråga dig själv vad som skulle hända om storleken var avsevärt större (till exempel 10 gånger större) eller avsevärt mindre (till exempel 10 gånger mindre).

3. Generera idéer baserat på de provocerande tankarna som uppstår från dessa storleksvariationer.

4. Fortsätt med de andra perspektiven (tid och kostnad):

– Tillämpa tidsaspekten på två sätt: Hur skulle det vara om det gjordes för 20 år sedan? Hur skulle det vara om det gjordes om 20 år?

– Tänk också på tidsbegränsningar: Hur skulle det vara om det bara fick ta 10 sekunder eller ett år?

– Utforska kostnadsaspekten: Hur skulle det vara om det bara kostade 10 kr eller  om det fick kosta en miljon?

 

Här är några exempel för att illustrera metoden:

– Vad skulle hända om mobiltelefonen bara fick kosta 1 kr?

– Vad skulle hända om mobiltelefonen var 100 gånger så stor?

– Hur ser mobiltelefonen ut om 20 år?

Det är viktigt att hitta lämpliga och attraktiva perspektiv baserat på den aktuella frågeställningen. Om perspektiven är för realistiska kan de bli tråkiga, och om de är alltför extrema kan de bli orealistiska.

Notera noggrant alla idéer som genereras under processen, eftersom diskussioner ibland kan spåra iväg utan att idéerna dokumenteras.