Varför-Hur-Hissen, en metod för att hitta rätt kreativa utmaning

I jakten på innovation och problemlösning är ofta det första och mest kritiska steget att hitta rätt frågeställning att arbeta med.

”Varför-Hur Hissen” är som metod inspirerad av metaforen om en hiss med två knappar, Varför (upp) och Hur (ner). Den erbjuder ett kreativt förhållningssätt för att identifiera och definiera nivån på de utmaningar vi står inför.

Vi ger oss ut på en resa i denna uppfinningsrika hiss-metod och upptäcker hur den kan vägleda oss mot de mest lämpliga problemen att vara kreativa kring.

Vad är ”Varför-Hur Hissen”?

Föreställ dig att gå in i en hiss med bara två knappar: Varför och Hur. Dessa knappar representerar de grundläggande frågor som kan hjälpa dig att hitta rätt nivå av utmaningen du ska ta itu med.

När du trycker på Varför-knappen åker du uppåt till mer övergripande frågor, medan Hur-knappen leder dig ner till frågor på en mer detaljerad nivå av problemet.

När du ska använda den

Varför-Hur Hissen-metoden fungerar som ett värdefullt verktyg för problemformulering:

  • Identifiera rätt nivå av problemformulering.
  • Generera flera alternativa problemformuleringar.
  • Dela upp komplexa problem till hanterbara delproblem.
  • Öka motivationen genom att bredda problem och utforska fler aspekter av en fråga.

Så här navigerar du i ”Varför-Hur Hissen”

  1. Börja med att formulera problemet du vill arbeta med utan att tänka för mycket. Skriv ner det.
  2. Tänk på utgångs frågan och ställ dig frågan ”Varför (behöver det lösas)?”. Svaret formulerar du som en ny utmaning och du har nu därför en utmaning på en högre nivå. Fundera på om denna fråga är mer relevant och ger fler idéer
  3. Nu går du vidare till Hur-knappen. Initiera Hur-resan från samma utgångspunkt och nivå som Varför-resan, dvs den första frågan du formulerade.
  4. Ställ dig frågan ”Hur (skulle man kunna lösa det)”. Hur frågorna kommer att ge konkreta idéer och potentiella lösningar. Notera dessa och formulera dem som utmaningar men på en lägre, konkretare nivå. Behandla dem inte som slutgiltiga idéer eller lösningar i detta skede.

Du har nu flera alternativa frågeställningar på olika nivåer. Reflektera över vilken frågaeställning och på vilken nivå, som är mest relevant och ger mest energi att arbeta med. Eller så kan du använda dem alla i tur och ordning.

Praktiskt exempel

Anta att ditt problem är att förbättra kvaliteten på dina produkter. När du går in på denna nivå i hissen, svara på Varför-frågan. Varför vill du förbättra kvaliteten? Ett svar kan vara ”För att då håller produkten längre”. Den nya ”högre” frågeställningen blir: ”Hur kan vi få produkter att hålla längre?”. Du kan nu trycka på varför-knappen igen:”Varför ska produkten hålla länge?” …och så vidare.

När vi går till hur-knappen frågar vi oss ”Hur kan vi förbättra kvaliteten?”. Ett svar kan då vara ”Genom att kontrollera produkten noggrannare”. Den nya frågeställningen på en ”lägre” nivå blir ”Hur kan vi kontrollera produkten?”. Nu kan du svara på den och på så sätt trycka på hur-knappen igen, osv.

Att tänka på

Det är viktigt att vara medveten om att vissa svar på Varför-frågan initialt kan ta en negativ riktning, ofta i form av ”Annars kommer nåt dåligt att hända…”. Försök att omformulera sådana svar i ett positivt ljus innan du går vidare till nästa Varför-fråga. Om du inte kan hitta en positiv vinkel, gå  tillbaka till ursprunget för att få fram fler positiva svar på varför-frågan som grund för nya frågeställningar.

 

Metoden ”Varför-Hur Hissen” erbjuder ett kreativt och strukturerat förhållningssätt till problemformulering och utmaningsidentifiering. Genom att systematiskt utforska ”Varför” och ”Hur” för ett problem kan du få djupare insikter, upptäcka de mest lämpliga utmaningarna att ta itu med och på så sätt generera fler kreativa idéer.

Om du gör detta som en övning med andra, kom också ihåg att le. En positiv attityd kan göra processen att fråga ”Varför” flera gånger i rad åmindre skrämmande – så glöm inte att le!