Vad är skillnaden på en idé och ett önskat tillstånd?

wishful thinking

Att skilja på idé och önskat tillstånd syftar till att klargöra och beskriva idéer på ett tydligt sätt. Genom att konkretisera idéer och skapa förståelse för vilken typ av idéförslag som framkommer blir det lättare att kommunicera och arbeta vidare med dem.

Metoden att skilja idéer från önskade tillstånd bör användas i situationer där det ofta uttrycks och finns behov av konsensus. Metoden kan användas i en tidig fas av idéprocessen för att undvika alltför generella idéer och påståenden. Den kan också användas senare i processen för att säkerställa att idéerna är tillräckligt tydliga och konkreta för att kunna utvecklas vidare.

Här är stegen för att använda denna enkla metod:

1. Dela upp idéerna i två kategorier: ”Idéer” och ”Önskade tillstånd”.

2. Önskade tillstånd är idéer som är önskvärda men inte beskriver hur de ska uppnås, till exempel ”En snygg design”. (Det är ju viktigt att klargöra hur den snygga designen faktiskt ser ut för att det skall bli konkret).

3. Idéer är sådana där det tydligt framgår vad själva idén innebär, till exempel ”Belägga produkten med silvrig  magnetfärg”. Det är en konkret idé som kan förstås och diskuteras.

4. Gå igenom de önskade tillstånden och fråga dig själv ”hur?” för att göra dem mer konkreta. Det kan finnas flera sätt att konkretisera dem, så notera alla alternativ.

Här är ett exempel för att illustrera metoden:

Önskat tillstånd: Skapa en bättre kaffemugg. (låter bra, men säger inget som vi kan gå vidare med)

Idéer från detta önskade tillstånd när vi ställt frågan ”hur?” för att avslöja de verkliga idéerna bakom den ursprungliga tanken: Ett handtag som passar bättre för stora händer, en magnetfärg som gör de lättare att stapla, etc.

Det är viktigt att komma ihåg att om man introducerar denna metod tidigt så kan det skapa osäkerhet i idégenereringen och därigenom minska flödet av idéer eftersom man tenderar att fokusera på om det är en idé eller inte, istället för att faktiskt skapa idéer.