Om Effective Mind

photo by David Matos

Effective Mind är en blogg som just nu innehåller 196 inlägg.

Effective Mind är tänkt att vara en inspiration som uppmuntrar till förändring och att tänka bortom sina gränser. Effective Mind är också en plattform med praktiska tips, tankeväckande insikter och enkla verktyg som inspirerar till att göra något på ett nytt sätt.

Som någon som har arbetat inom komplexa områden har jag alltid ansträngt mig för att förenkla komplexa koncept och göra dem tillgängliga. Effective Mind fungerar som en plattform för tankar och verktyg relaterade till organisatorisk och individuell utveckling, hållbarhet, innovation och kreativitet.

Jag som driver Effective Mind är framåtblickande och brinner för att driva positiv förändring genom kreativitet, innovation och en övergång till en framtid som är i harmoni med naturens resurser. Med ett innovativt tänkesätt och unika idéer vill jag påverka andra att tänka annorlunda, positivt och att konkret göra något för en mer hållbar framtid.

Tidigt var jag fascinerad av de filosofiska aspekterna av matematik och den kreativa processens gränslösa potential. Jag har också alltid varit fascinerad av idéernas kraft och hur de kan omvandla och ge ny mening till nästan vad som helst och vem som helst. Jag har alltid varit fascinerad av hur ny teknik kan fungera som en katalysator för nytt beteende. Denna nyfikenheten har gett en livslång passion för skapandekraft.

Jag tror att förändring börjar med att göra, och jag skulle uppskatta om Effective Mind ger dig möjlighet att ta steg för att våga tänka nytt och skapa en mer hållbar framtid.

Förutom att skapa Effective Mind-webbplats, är jag också aktivt involverad i att skapa innovationer och driva förändring på olika innovationsarenor. Jag samarbetar varje dag med likasinnade individer och organisationer för att främja cirkulära affärsmodeller, hållbar design och innovationsmetoder, och förespråkar användningen av språngvis innovation i övergången till en cirkulär ekonomi.

Ta gärna kontakt för att ge feedback eller inspiration för en mer förnuftig värld!