Provocera ditt tänkande för fler idéer

Att använda kreativa provokationer är ett effektivt sätt att tänka nytt, enligt kreativitetsgurun Edward de Bono. För att få våra tankar att gå utanför sina vanliga gränser behöver vi en knuff i rätt riktning. Denna tanke-knuff kallas provokation eftersom den provocerar vårt sätt att tänka. Men det är inte lätt att skapa provokationer som verkligen fungerar.

Om provokationen är för försiktig kommer den inte att utmana våra tankar tillräckligt, vilket resulterar i idéer som saknar kreativitet. Å andra sidan, om provokationen är för utmanande ser man inte meningen med den och kan inte ”koppla ihop” tankarna, då blir den heller inte framgångsrik.

Det kräver mycket träning för att skapa bra provokationer och för att snabbt komma på effektiva sådana.

Vad kännetecknar då en bra provokation?

  • En bra provokation engagerar oss och lockar fram ett aktivt deltagande.
  • Den får oss att tänka en extra gång och se saker i ett nytt ljus.
  • En bra provokation är öppen och tillåter olika idéer och lösningar utan att begränsa oss.
  • Den är positiv och pekar på möjligheter, även de som kan vara avlägsna i framtiden.
  • En bra provokation är framåtriktad och riktar inte kritik mot någon eller något.
  • Den utmanar det etablerade synsättet och bryter mot befintliga normer.
  • Svaren på provokationen kan normalt inte hittas inom det befintliga systemet.
  • Provokationen ska ta våra tankar utanför boxen, utan att vara begränsande .

Tanke-provokationer av detta slag passar utmärkt att följa upp med metoden PMI.

Och slutligen, en bra provokation ska vara tydlig så att vi inte kämpar med att förstå vad som förväntas av oss.

Exempel på provokation som skulle kunna knuffa vårt tänkande:

Provokation: ”Vad skulle hända om vi eliminerade alla instruktioner och regler inom vår organisation?”

Genom att använda denna provokation kan man utmana det etablerade synsättet och uppmuntra till kreativt tänkande.

Här är några möjliga idéer som kan genereras som svar på denna provokation:

1. Ett självstyrande team: Genom att eliminera instruktioner och regler kan man ge teamen större autonomi och låta dem fatta beslut på egen hand. Detta kan leda till ökad ansvarskänsla och kreativitet.

2. Användning av AI och maskininlärning: Istället för att ha mänskliga instruktioner kan man använda avancerade algoritmer och AI-teknik för att optimera och anpassa arbetsprocesser. Detta kan ge snabbare och effektivare resultat.

3. Fokus på grundläggande principer: Genom att eliminera specifika instruktioner kan man istället betona grundläggande principer och värderingar som ska vägleda organisationen. Detta kan bidra till ökad flexibilitet och kreativitet hos medarbetarna.

4. Experiment och innovation: Genom att ta bort regler och instruktioner kan man skapa en miljö där experiment och innovation uppmuntras. Detta kan leda till att medarbetare vågar tänka nytt och prova nya idéer utan rädsla för att bryta mot befintliga regler.

5. Utveckling av en lärande organisation: Genom att eliminera instruktioner kan man skapa en kultur där lärande och kunskapsdelning är centrala. Medarbetarna uppmuntras att ta egna initiativ, lära sig av misstag och dela med sig av sina erfarenheter.

Detta är bara ett exempel på hur en provokation kan generera idéer genom att utmana det etablerade och öppna upp för nya perspektiv så kan man skapa en atmosfär där kreativiteten blomstrar och innovativa lösningar kan uppstå.

Genom att använda kreativa provokationer kan vi stimulera till nytänkande och generera innovativa idéer som tar oss bortom våra vanliga tankebanor. Vi kan följa upp med PMI och olika sätt att sortera idéer.

Öva på att ställa lagom provocerande frågor så får du lättare att hitta idéer!