Att nåt inte är fel betyder inte att det är rätt

Innovation ses ofta som drivkraften bakom framsteg, motorn som driver samhället och företag framåt. Men en grundläggande aspekt av innovation som ofta förbises är idén att bara för att något inte är fel, så betyder det inte nödvändigtvis att det är rätt.

I den här texten utforskar vi paradoxen med innovation och hur att undvika ”fel” väg kanske inte alltid leder till ”rätt” resultat.

Den naturliga intuitionen i logiskt resonemang kan vara farlig för innovation

I vår strävan efter innovation befinner vi oss ofta instängda i de logiska resonemangens ramar. Vi tar till fraser som ”Vi har provat något liknande tidigare, och det fungerade inte” eller ”Vi har aldrig gjort det på det här sättet, så det kommer förmodligen inte att lyckas.” Dessa logiska argument är tänkta att undvika risker och komplikationer, men leder de till innovation?

Påståenden som ”Vi behöver bestämma oss för ett strukturerat sätt att göra saker på och hålla oss till det”, är inte nödvändigtvis fel, men är det rätt?

Den trygga vägen

Att välja att inte ta risker eller välja den trygga vägen är ett vanligt svar på rädslan för att misslyckas. Det skyddar oss från ansvarsskyldighet eftersom att inte vidta åtgärder sällan kan ses som ett misstag. Men leder den trygga vägen någonsin till anmärkningsvärd innovation? Att välja trygghet är inte fel, men är det rätt?

Bristen på risktagande

Att undvika risk är synonymt med att välja den trygga vägen. Men en ovilja att omfamna risker gör att man aldrig kan stå upp för en genuint bra idé. Innovation kräver ofta modet att ses som okonventionell, även om det inbjuder till granskning. Att inte ta risken för misslyckande är inte fel, men är det rätt?

Hantera osäkerhet

Innovation innebär till sin natur att hantera osäkerhet. De som har stort kontrollbehov och är obekväma med tvetydighet och osäkerhet behöver ofta kämpa med att åstadkomma innovation. Men kan vi uppnå verklig innovation om vi skyr osäkerhet och tvetydighet? Att snabbt undanröja osäkerhet är inte fel, men är det rätt?

Förenkla komplexitet

När vi konfronteras med komplexitet tenderar vi att förenkla genom att avgränsa vissa delar. Denna förenkling kan göra saker mer hanterbara, men det kan också leda till missade möjligheter till innovation. Att ta bort de delar som gör saker svåra att förstå är inte fel, men är det rätt?

Rädsla för konflikt

Konfliktundvikande är inarbetat i vår natur, men vi glömmer ofta skillnaden mellan en konflikt och en åsiktsskillnad. Innovation frodas ofta på olika perspektiv och oenighet. Att undvika konflikter är inte fel, men är det rätt att undvika meningsskiljaktigheter om vi strävar efter innovation?

Komfortsökande

Under hektiska tider söker vi naturligtvis komfort och lugn. Men en överdriven strävan efter komfort och säkerhet kanske inte främjar innovation. Att ständigt sträva efter att gå in komfortzonen är inte fel, men är det rätt när vårt mål är innovation?

Fantasinens kraft

Fantasi föder ofta otänkbara och okonventionella idéer. Även om det är lätt att förlöjliga och avfärda fantasi, är det ibland viktigare än kunskap för att hitta nya lösningar. Att avstå från lekfullhet och fantasi är inte fel, men är det rätt när man söker innovation?

Innovation är ofta en komplex och mångfacetterad resa, ofta kantad av paradoxer. En av de viktigaste paradoxerna är att idén att undvika misstag och välja den säkra, bekväma och logiska vägen inte är en idé som nödvändigtvis leder till verklig innovation. För att förnya oss måste vi ibland omfamna risker, osäkerhet, komplexitet, konflikter och fantasi, även om de verkar fel vid första anblicken.

I innovationens värld garanterar inte vår ambition att undvika fel att det blir rätt. Innovation utmanar våra uppfattningar om vad som låter och känns rätt och att acceptera det driver oss att tänka bortom det konventionella.

Så kom ihåg att: bara för att något inte är fel betyder det inte att det är rätt.