PMI – Plus, Minus, Intressant

illustration of positive and negative thinking

PMI är en metod för kreativt tänkande som tillåter individer eller grupper att utvärdera ett provocerande påstående, en möjlighet eller provokation genom att utforska positiva och negativa aspekter och identifiera intressanta idéer att gå vidare med.

Det syftar till att underlätta framåtanda, undvika konflikter och stödja idébearbetning. PMI är särskilt lämpligt för att utvärdera potentiella möjligheter i nytänkande och, utifrån det, generera nya idéer.

Instruktioner:

1. Förberedelser
– Samla en grupp och förbered dig för den kreativa tankeövningen.
– Introducera först begreppet PMI och förklara dess syfte och fördelar.
– Välj ett påstående, möjlighet eller provokation att fokusera på. Detta kommer att vara fokuspunkten för övningen.

2. Positiva fasen:
– I den här fasen är målet att identifiera och utforska endast positiva egenskaper, fördelar eller aspekter relaterade till ursprungliga påståendet eller idén.
– Betona att under denna fas är inga negativa kommentarer eller aspekter tillåtna.
– Uppmuntra alla att brainstorma och dela positiva idéer, lösningar och perspektiv.
– Skriv ner eller dokumentera alla positiva aspekter som genereras, gärna 10-15 st.

3. Negativ fas:
– I den här fasen skiftar fokus till att bara identifiera och utforska negativa egenskaper, nackdelar eller utmaningar relaterade till påståendet.
– Betona att under denna fas ska deltagarna avstå från att nämna något positivt.
– Uppmuntra deltagarna att brainstorma och dela negativa idéer, begränsningar och bekymmer.
– Skriv ner eller dokumentera alla negativa punkter som genereras.
– En överasskande insikt är ofta att detta kan vara svårt när man varit positiv precis innan.

4. ”Intressant” är fasen för att hitta resultat:
– Gå igenom och diskutera de positiva och negativa punkter som genererats i de tidigare faserna.
– Leta efter aspekter som sticker ut eller verkar intressanta ur båda perspektiven.
– Försök att hitta sätt att lösa eller vända negativa punkter till positiva, om möjligt.
– Anteckna de intressanta aspekterna tillsammans med kommentarer som förklarar varför de är spännande eller värdefulla.

Exempel:
– Ge deltagarna exempel på påståenden för att träna PMI-metoden.
– Exempel kan vara frågor som:
– ”Alla bilar har fyrkantiga hjul”
– ”Alla möten borde filmas”
– ”Lärare får betalt efter hur mycket eleverna lär sig”
– ”All cyklar är gratis”

Att tänka på:

– Uppmuntra en atmosfär av positivitet under den positiva fasen, och se till att inga negativa kommentarer accepteras i detta skede.
– Använd ett neutralt exempel vid behov för att stimulera tänkandet och hjälpa deltagarna att förstå processen.
– Var uppmärksam på de allra mest negativa tankarna och försök hitta lösningar eller sätt att ta itu med dem.
– Efter att ha slutfört båda faserna, överväg att diskutera hur det kändes att gå från positivt till negativt tänkande och dess inverkan på den övergripande processen.
– Utforska möjligheten att använda PMI-metoden i regelbundna möten för att stimulera kreativt tänkande och utvärdera idéer effektivt.

Kom ihåg att PMI-metoden är utformad för att uppmuntra en balanserad utvärdering av idéer och främja konstruktivt tänkande. Genom att systematiskt skilja på positiva och negativa aspekter kan du avslöja nya intressanta tankar och fatta välgrundade beslut eller generera nya idéer.