Kasta de 6 tänkarhattarna

Inom kreativiteten är strävan efter effektiva problemlösningstekniker oupphörlig. Här finns metoden De Sex Tänkarhattarna som ett framstående verktyg, vördat för sitt innovativa tillvägagångssätt.

Men trots dess initiala lockelse finns vissa grundläggande brister som gör att man bör tänka sig för innan man tillämpar den.

Mer komplex än den verkar

Utan tvekan presenterar Six Thinking Hats-metoden ett ramverk för att analysera olika perspektiv för att komma på idéer. Tyvärr blir dess komplexitet ofta ett hinder snarare än en hjälp, särskilt i dagens snabba företagslandskap. Metodens lätt invecklade karaktär kräver faktiskt omfattande förberedelser och erfaren facilitering som ställer till utmaningar för nybörjare, vilket i sin tur hindrar effektiv problemlösning.

Vägledningsgap

Även om de förespråkar ett mångfacetterat tänkande så misslyckas de sex tänkande hattarna med att ge väsentlig vägledning om hur man kan tillämpa dessa perspektiv på olika problemsammanhang. Dess tvetydiga direktiv gör att användarna ofta kämpar för att börja navigera i nyanserna i olika utmaningar, vilket i slutändan hindrar effektivt idégenererande. I detta avseende blir det uppenbart att metoden inte alltid når sitt föreslagna mål, vilket gör den mindre än optimal för nybörjare.

Enklare alternativ

I motsats till detta komplicerade tillvägagångssätt finns enklare alternativ som PMI-metoden, vilken erbjuder en mer strömlinjeformad och hanterbar process. Trots sin effektivitet är PMI-metoden inte lika känd som de sex tänkarhattarna. Icke desto mindre är dess enkla struktur och enkla implementering överlägsen när det gäller enklare och effektiva problemlösningsmetoder.

Namnet vilseledande

De sex tänkande hattarnas obestridliga charm ligger i dess suggestiva namn, en elegant metafor som skildrar nödvändigheten av att anta olika perspektiv. Denna metaforiska charm motsäger dock metodens praktiska utmaningar, och misslyckas med att ge tydliga instruktioner om den nyanserade tillämpningen av varje perspektiv. Metaforen, även om den är tilltalande, misslyckas alltså med att vägleda användare mot ett effektivt utnyttjande av metodens distinkta hatt-perspektiv, vilket i slutändan bidrar till en ofta förvirrad problemlösningsprocess.

Vägen till god facilitering

För dem som är fast beslutna att fördjupa sig i de sex tänkande hattarna rekommenderas att först behärska PMI-metoden. Att sedan gå vidare till användningen av FFI-metoden (Feel, Fact, Interesting) kan fungera som ett mellansteg för att så småningom navigera i komplexiteten med de sex tänkande hattarna. Detta gradvisa tillvägagångssätt säkerställer att man lär sig hantera det parallella tänkandet, vilket främjar en mer nyanserad förståelse för olika problemlösningstekniker.

 

Nedan beskriver vi metoden de sex tänkarhattarna:

Metoden med de sex tänkarhattarna, eller Six Thinking Hats, även känd som ”De Bonos Six Hats” eller ”The Six Hats”, är ett verktyg för gruppdiskussioner och individuellt tänkande.

Metoden har utvecklats av Dr Edward de Bono, en känd expert på kreativitet och tänkande. Metoden bygger på tanken att den mänskliga hjärnan kan tänka på olika sätt och genom att identifiera och särskilja dessa olika sätt att tänka kan individer och grupper bli mer effektiva problemlösare och beslutsfattare.

Six Hats-metoden använder sex metaforiska hattar, som var och en representerar en annan typ av tänkande:

Vita hatten

Denna hatt representerar neutralt och objektivt tänkande. Den används för att samla information och analysera fakta och data.

Röda Hatten

Denna hatt representerar känslomässigt och intuitivt tänkande. Det används för att uttrycka känslor, förnimmelser och magreaktioner.

Svarta hatten

Denna hatt representerar kritiskt och negativt tänkande. Den används för att identifiera problem och utvärdera risker och begränsningar.

Gula hatten

Denna hatt representerar positivt och konstruktivt tänkande. Den används för att identifiera möjligheter, fördelar och lösningar.

Gröna hatten

Denna hatt representerar kreativt och innovativt tänkande. Den är lite av en meta-hatt. Det används för att generera nya idéer och alternativ.

Blåa hatten

Denna hatt representerar strategiskt tänkande och helhetstänkande. Den används för att hantera tankeprocessen och planera nästa steg.

 

Six Hats-metoden används genom att deltagarna turas om att tänka och diskutera frågor medan de bär var och en av de metaforiska hattarna. Genom att göra det kan individer och grupper få en mer omfattande förståelse av ett problem eller beslut, skapa nya idéer och fatta mer informerade och effektiva beslut. Får man tag i fysiska hattar med olika färger lägger detta så klart till en dimension.

Det hjälper till att övervinna fördomar och att se olika perspektiv, genom att byta hatt kan du se problemet från en annan vinkel och hitta nya lösningar.

Det är viktigt att notera att metoden med sex hattar är ett verktyg för att förbättra tänkande, generera nya idéer från nya perspektiv och för beslutsfattande, inte för att ersätta kritiskt tänkande eller andra problemlösningstekniker.