Öka din beslutsförmåga med kreativitet

Innovation handlar både om att skapa banbrytande idéer och om modet att agera på dem. Det är en sammanslagning av beräknade risker och beslutsamma åtgärder som driver framsteg. Innovation är ofta synonymt med risktagande. Det är steget in i det okända, trons språng som driver oss mot nya horisonter. Men hur ska vi samla modet att våga fatta de beslut som behövs för att skapa innovation när uppgiften och de potentiella riskerna upplevs överväldigande?

Om man utforskar psykologin bakom obeslutsamhet så spelar kreativitet faktiskt en avgörande roll också för att bli mer beslutsam . Om vi är trötta orkar vi inte vara kreativa, vilket gör att vi inte kan omforma vårt sätt att se på de svåra beslut vi står inför. Kreativitet blomstrar däremot när vi är utvilade och energiska och då kan vi omforma vår syn på det beslut vi tar i stort och smått, vilket gör att vi kan uppfatta utmaningar från nya perspektiv och våga ta besluten. Detta kan i sin tur ge energi till mer och bättre beslutsfattande.

I grund och botten ger oss ”reframing” (nya sätt att se på utmaningar) möjlighet att närma oss beslut med ett bredare, mer flexibelt tänkesätt. Det befriar oss från låsta tankemönster och beteenden, vilket gör att vi kan utforska möjligheter, hantera osäkerheter och i slutändan orka ta mer informerade och anpassningsbara beslut.

Hur kan vi då underlätta beslutsfattande inför innovation?

1. Ta mindre beslut

Varje dag ställs vi inför val. Forskning tyder på att det är fyra gånger effektivare att fatta ett mindre beslut varje dag än att försöka fatta ett större beslut senare även om det leder till samma effekt. Att besluta sig för att ta en kort promenad varje dag är lättare än att besluta sig att gå 10 mil inom en månad. Att cykla elcykel gör oftast att vi får mer motion än att cykla på vanlig cykel eftersom vi cyklar oftare när det är lättare att fatta beslutet att ta cykeln. När det kommer till innovation så handlar det om att börja någonstans, var som helst. Att ta det första steget och göra något, hur litet det än är, sätter hjulen i rörelse.

2. Fokusera på framtiden

Om man inte trivs med den nuvarande situationen men inte vågar eller orkar fatta beslut om ändring så kan man flytta fokus till framtiden. Om vi inte tror att vi kommer vara nöjda med samma omständigheter om ett år, så skapar det en känsla av brådska, som driver oss till handling. Att vår kondition försämrats om ett år kan få oss att ta komma iväg på löpturen. Försök också att med kreativitet föreställa dig en bättre framtid. Att måla upp framtiden som fantastisk gör det också lättare att fatta beslut om innovativa åtgärder. Att gå i mål i ett maraton kan vara framtidsbilden som behövs för att ge sig ut i regnet på en löptur. Inom innovation är det viktigt att hålla fast vid de framtidsbilder vi skapar och se möjligheterna med dem istället för riskerna att misslyckas med dem.

3. Skapa nya alternativ

När vi ställs inför beslut som verkar få negativa resultat bör vi överväga kraften i kreativitet. Om vi tvingas välja mellan två saker så glömmer vi ibland att vi kan ta båda eller inget. Genom att hitta fler alternativ än de vi har kan också effekten bli att vi är tryggare även med att välja ett av de alternativ vi hade från början.

Kreativitet spelar alltså en avgörande roll för att bli mer beslutsam. Det blomstrar när vi är utvilade och energiska. Att ta hand om dig själv och fatta svåra beslut rätt tid på dagen säkerställer ett klarare sinne för kreativt tänkande. När du är piggare frodas kreativiteten, vilket gör att du kan fatta beslut från nya perspektiv, ha fokus på framtiden och börja agera i det lilla. Detta skapar dessutom en positiv spiral.

Kopplingen mellan kreativitet och beslutsfattande är djupgående. När vi fattar beslut, särskilt i innovativa strävanden, navigerar vi genom osäkerheter. Att omfamna dessa osäkerheter och hitta nya val genom kreativt tänkande, vägleder oss mot större beslutsamhet i riskerna med innovationsprojekt.

Så, våga bestämma dig, inspirerad av löftet om vad som ligger bortom den osäkerhet som banbrytande innovation kan skapa. Kom ihåg, inom innovationsområdet är risk inte bara ett hinder – det är den bördiga marken där frön till framsteg och omvandling sås. Välj att förnya, omfamna risken och forma framtiden genom att våga ta beslut.