Skapa ett idékoncept

I dagens ständigt föränderliga och konkurrensutsatta värld är skapandet av ett robust och fokuserat idékoncept avgörande för att ge din idé det utrymme den förtjänar.

Att förstå vad ett koncept är och hur man kan formulera det på ett tydligt och effektivt sätt kan vara skillnaden mellan framgång och misslyckande för en idé.
Låt oss dyka in i vad ett koncept är och utforska de viktiga frågorna du bör ställa dig själv när du formulerar ditt nästa stora idékoncept.

Vad är ett koncept?

Ett koncept ger en ram för att organisera och tolka information, vilket gör det möjligt för oss att förstå och kommunicera effektivt. Ett koncept är alltså en sorts beskrivning som representerar en kategori av föremål, händelser eller aktiviteter som delar gemensamma egenskaper. Det fungerar som en grundläggande byggsten i tanken, vilket gör att vi kan förstå och kategorisera världen omkring oss.

Viktiga faktorer för ett idékoncept

När det kommer till att formulera ett idékoncept är det avgörande att fokusera på att beskriva de delar som ger din idé ett sammanhang och skapar effektiv kommunikation. Här är några viktiga frågor att ställa dig själv:

 • Vad är nytt med idén?
  En unik aspekt eller element som ger en ny dimension till idén är avgörande. Man bör kunna beskriva det nya med idén. Även om idén inte är ny i sig måste det finnas nåt element eller nån aspekt som är ny med den.
 • Vad är nyttan med idén?
  Identifiera tydligt den potentiella nyttan som din idé kan tillföra. En tänkt nytta med idén ger den sitt sammanhang och visar varför idén bör finnas och utvecklas. Att kunna identifiera vem som har nytta av idén säger ofta mycket om idéns riktning.
 • Vem är målgruppen?
  Att förstå vem som kan dra nytta av din idé är central för dess inriktning och framgång.
 • Vad är nästa steg?
  Tydliggör vilka åtgärder som behöver vidtas för att utveckla din idé ytterligare. Att identifiera nästa steg i utvecklingen säger mycket om hur färdigt konceptet är.
 • Lönsamhet och miljöpåverkan?
  Utvärdera både ekonomiska och miljömässiga effekter för att tydligt kommunicera med potentiella intressenter.
 • Övrigt
  Ibland kan det vara svårt att fånga vissa aspekter av en idé. Att lägga till en rubrik med ”annat” eller ”övrigt” gör det möjligt att fånga sådant man diskuterat men som inte passar under de tidigare rubrikerna.

 

Slutliga berikande steg

För att ytterligare förstärka ditt idékoncept, se till att inkludera:

 • Namn och slogan: Ge din idé en minnesvärd identitet och ett kraftfullt uttryck. Att ge idén ett namn gör det lättare att referera till den och att komma ihåg den. Att uttrycka en slogan tillför energi och kan samtidigt säga nåt om känslan man vill förmedla med idén.
 • Poängsättning: Möjliggör en bedömning av idékonceptets styrka och potential. Att göra det möjligt att ge idékoncepten poäng gör det synligt hur mycket de som tagit fram konceptet tror på det. Om allt blir fempoängare så visar det kanske mer att man känner ägandeskap än att de faktiskt alla är bra idéer.
 • Sortering: Använd lämpliga sorteringsmekanismer eller i varje fall ett ”Go” eller ”No go”, för att tydligt skilja mellan vilka idéer som ska prioriteras.

 

Med dessa strategier i åtanke är du på god väg att skapa ett imponerande idékoncept som kommer att skapa uppmärksamhet och väcka intresse i din nästa stora satsning.