Skillnaden på hackathons och workshops

I det ständigt föränderliga landskapet av professionell utveckling och innovation har evenemang som hackathons och workshops varit populära. Båda fungerar som kraftfulla verktyg för lärande, samarbete och problemlösning. De är dock olika i sitt format, mål och resultat.

Låt oss utforska de viktigaste skillnaderna mellan hackathon och workshops, och ta hjälp av några enkla exempel.

Hackathons: Innovation inom en tidsram

Hackathons är intensiva, tidsbundna evenemang där individer eller team möts för att brainstorma och skapa skiftande innovativa lösningar på en uttalad utmaning. De organiseras ofta av företag, universitet eller samhällen. Här är några viktiga egenskaper hos hackathons:

 1. Utmaningen
  Hackathons är kända för att ge deltagarna ett utmanande problem att lösa. Till exempel kan ett teknikföretag organisera ett hackathon som fokuserar på att utveckla en ny mobilapp, ta fram en ny tillämpning, skapa en kollektion eller förbättra sin webbplats användarupplevelse, utan att specificera vilken lösning man är på jakt efter.
 2. Målet
  Det primära målet med ett hackathon är att prototypa och utveckla en funktionell lösning inom en kort tidsram, vanligtvis från några timmar till några dagar. Tonvikten ligger på innovation, kreativitet och snabb problemlösning. Deltagarna behöver ofta kompromissa för att nå i mål på utsatt tid.
 3. Resultatet
  I slutet av ett hackathon presenterar deltagarna oftast sina lösningar för en panel. Vinnare kan få priser eller erkännande. Viktigt är att hackathon ofta leder till påtagliga resultat, såsom en fungerande prototyp, som kan vidareutvecklas efter evenemanget.
 4. Exempel Hackathon
  Ett företag kan anordna ett hackathon för att ta itu med problemet med matsvinn. Deltagarna arbetar outtröttligt i 48 timmar och mot slutet har de utvecklat flera lösningar varav en är en mobilapp som kopplar samman lokala restauranger med matbanker för att donera överskottsmat.

 

Workshops: Fokuserad process och kompetensutveckling

Workshops, å andra sidan, är strukturerade sessioner som syftar till att förmedla specifika kunskaper eller färdigheter till deltagarna ofta genom definierade övningar i en resultatorienterad process. De kan ledas av experter, utbildare eller branschfolk. Här är några viktiga egenskaper hos workshops:

 1. Utmaningen
  Workshops är inte centrerade helt och hållet kring att lösa utmaningar eller problem i form av en fungerande prototyp, som hackathons. Istället fokuserar de på att lära deltagarna specifika färdigheter, koncept eller tekniker och tillämpa dem på en utmaning. Till exempel kan en workshop om digital marknadsföring täcka inspiration inom ämnen som SEO och innehållsmarknadsföring för att sedan tillämpa dem på det egna företaget för att få förståelse om nästa konkreta steg.
 2. Målet
  Det primära målet med en workshop är att underlätta lärande och skapa ett erfarenhetsresultat från en beprövad process. Deltagarna deltar med avsikt att skaffa sig ny kunskap, tänka nytt och tillämpa denna kunskap gemensamt på en utmaning. Workshops har ofta en väldefinierad plan och definierat mål för vad ett bra resultat av workshoppen är.
 3. Resultatet
  Deltagare i workshoppar går vanligtvis därifrån med en ökad förståelse för ämnet och utvalda idéer. Resultaten kan innefatta nya färdigheter, nya idéer, definierade actions för nästa steg och förmågan att tillämpa det de har lärt sig och utvecklat i sitt arbete eller i sina projekt.
 4. Exempel workshop
  Ett företag deltar i en ledarskaps workshop där de får ny kunskap, får pröva denna kunskap och utbyta erfarenheter med andra deltagare och skapa en gemensam genomförandeplan när de återvänder från workshoppen.
  Ett annat exempel är att en deltagare deltar i en workshop för att lösa ett företagsproblem. Kunskapen och processen leder fram till nya idéer och arbetssätt som kan tillämpas för att skapa en plan för att lösa utmaningarna i det aktuella företaget.

Vad som skiljer ett hackaton från en workshop

Vad

 • Ett hackathon är ett intensivt evenemang där deltagarna samarbetar för att utveckla innovativa lösningar på specifika utmaningar och komma mål med sitt arbete på en utsatt tid. Dessa utmaningar kan sträcka sig från att skapa mjukvaruapplikationer till att ta itu med verkliga problem som miljöfrågor eller hälsoutmaningar. Ett Hackaton kan med fördel innehålla inspiration, musik, mat, material och annat.
 • En workshop är en pedagogisk resultatfokuserad session som leds av en expert eller instruktör. Den fokuserar på en process som lär deltagarna specifika färdigheter, kunskaper eller tekniker, såsom kodning, matlagning, ledarskap eller kreativ framtagning av idéer.

Hur

 • I ett hackathon arbetar deltagarna i team eller individuellt för att brainstorma, designa och bygga prototyper eller lösningar inom en definierad tidsram, ofta från några timmar till flera dagar. Tonvikten ligger på kreativitet, snabb problemlösning och snabb utveckling/prototypande.
 • Workshops följer en strukturerad process, ofta med en fastställd agenda och syfte/mål. Deltagarna deltar i uttänkta praktiska aktiviteter, diskussioner och övningar under ledning av workshop-ledaren. Workshops kan sträcka sig från några timmar till flera dagar, beroende på ämne och mål.

När

När ska man välja ett hackathon

 • Du vill uppmuntra innovation och kreativitet och frihet att arbeta med den lösning som inspirerar deltagarna.
 • Du har ett område eller utmaning som kräver förslag på nya sätt att  lösa ett problem.
 • Samarbete och lagarbete är avgörande för att nå dina mål.
 • Du siktar på att prototypa eller utveckla en konkret produkt eller lösning inom en kort tidsram.
 • Du letar efter en dynamisk och fartfylld lärandeupplevelse för deltagarna.

När ska man välja workshop

 • Du vill skaffa dig nya färdigheter eller fördjupa dig inom ett visst område med fokus på resultat.
 • Du föredrar en målinriktad process med handledning av en expert.
 • Du är intresserad av att utforska ett ämne på djupet, med möjlighet till frågor och förtydliganden.
 • Du söker en allsidig förståelse för ett ämne med erfarenhetsutbyte och med förmågan att tillämpa det du har lärt dig i ditt arbete eller projekt.

Exempel

Att välja hackathon

 • Scenario 1:
  Du arbetar för en startup och du behöver en snabb lösning för att förbättra din apps användarupplevelse. Att organisera ett hackathon med ditt utvecklingsteam kan skapa frihet och inspiration att generera skiftande kreativa lösningar snabbt.
 • Scenario 2:
  Du är en del av en ideell organisation som arbetar med klimatförändringar och du vill ha nya idéer för hållbarhetsprojekt. Att vara värd för ett hackathon kan samla miljöentusiaster för att brainstorma och utveckla miljövänliga lösningar som inspirerar fortsatt arbete i projekt.

Att välja workshop

 • Scenario 1:
  Du är en produktchef som vill skapa nya hållbara produktidéer genom inspiration om hållbarhet och en tydlig process som leder till nytänkande och urval av produktidéer att arbeta vidare med efter workshoppen
 • Scenario 2:
  Du är en ledare som vill få en grupp att tänka nytt genom framtidsspaning och handledda gruppdiskussioner om framtidens arbetssätt med nya idéer och förankring om hur ni ska arbeta framöver

 

Sammanfattningsvis tjänar hackathons och workshops olika syften inom området för lärande och innovation. Hackathons tar spjärn i frihet under tidspress med tidskänsliga utmaningar, främjar kreativitet och innovation, och resulterar ofta i konkreta prototyper. Workshops är utformade för en uttänkt process med lärande eller kreativitet och förbättrar deltagarnas förmågor och har en mer entydig riktning för vad som ska hända efteråt.

Valet mellan ett hackathon och en workshop beror på dina mål. Om du söker fri problemlösning och innovation där du vill fånga olika sätt att angripa en utmaning är ett hackathon vägen att gå. Å andra sidan, om du siktar på att på kort tid förstå ett område och genom steg landa ett fokuserat resultat, är en workshop det lämpligaste alternativet.

Båda formaten bidrar avsevärt till personlig och professionell tillväxt, och genom att förstå deras skillnader kan du göra välgrundade val i din strävan efter självförbättring och innovation.

Hackathons och workshops erbjuder distinkt lärande och problemlösningsupplevelser. Ditt val mellan de två bör överensstämma med dina mål.