Observation som kreativ metod

Design- och innovationsföretaget IDEO har utvecklat olika metoder och tillvägagångssätt för att främja kreativitet och generera innovativa idéer. En av metoderna de använder kallas ”Observation”.

Observation är en teknik som används för att få insikter och inspiration genom att noggrant observera människor, miljöer och upplevelser i deras naturliga miljöer. Genom att fördjupa sig i ett problem eller en utmaning kan designers avslöja andra typer av behov, identifiera mönster och generera nya idéer.

Här är en beskrivning av hur du kan bli mer kreativ och skapa eleganta idéer genom observation:

Definiera fokus

Börja med att definiera området eller problemet du vill utforska. Detta kan vara en specifik utmaning, en användarupplevelse eller en viss miljö. Se exempel på hur metoden använts senare i denna artikel.

Utforska verkligheten

Gå sedan ut i den verkliga världen och fördjupa dig i det sammanhang som är relevant för ditt fokus. Observera människor, miljöer, interaktioner och beteenden relaterade till den aktuella utmaningen. Det kan handla om att genomföra intervjuer, skugga individer eller helt enkelt titta på och dokumentera vad du ser.

Att bara sitta som en fluga på väggen och observera utan att delta är ett effektivt sätt att observera. När du observerat någon annorlunda information, plats eller beteende så fråga varför det står så, befinner sig på en viss plats eller man gör och känner på ett visst sätt.

Dokumentera observationer

Registrera dina observationer systematiskt, med hjälp av olika metoder såsom anteckningar, fotografering, videoinspelning eller skissning. Fånga detaljer om människors handlingar, känslor, motivationer och alla intressanta mönster eller insikter du lägger märke till.

Analysera och dra slutsatser

Granska och analysera dina observationer, leta efter gemensamma drag, mönster och avvikelser. Se bortom observationerna på ytan och försök att avslöja underliggande behov, önskningar och problem. Leta efter kopplingar mellan olika observationer och identifiera eventuella möjligheter till innovation. Stora tavlor eller bord som ger översikter där du kan laborera med informationen, klustra etc. underlättar detta steg.

Generera insikter

Baserat på din analys, generera viktiga insikter och förstå informationen du samlat in. Dessa insikter bör vara specifika, meningsfulla och handlingsbara. De ska fungera som en språngbräda för idé- och konceptutveckling.

Idégenerering och prototypande

När du har identifierat insikter, använd dem som en grund för brainstorming och generering av idéer. Utforska olika möjligheter och potentiella lösningar baserat på insikterna från observation. Skapa snabba prototyper eller visuella representationer för att ytterligare utforska och kommunicera dina idéer.

Testa och upprepa

Ta tillbaka dina idéer och prototyper till den verkliga världen för testning och feedback. Samla användarreaktioner, insikter och lärdomar för att förfina och förbättra dina koncept. Upprepa processen vid behov för att fortsätta förfina dina idéer och lösningar.

Exempel

Här är några exempel på produkter som kan bli resultatet av att använda observationsmetoden:

Ergonomisk kontorsstol

Genom observation märkte designers att kontorsanställda ofta kämpade med obehag och ryggsmärtor efter långa timmars sittande.
Genom att noggrant observera deras hållning, rörelser och interaktioner med befintliga stolar, identifierade designers möjligheter att skapa en ny typ av ergonomisk kontorsstol.
Produkten hade justerbart svankstöd, anpassningsbara sittställningar och material som andas för att öka komforten och främja hälsosamma sittvanor.

Smart distans-lås

Genom observation av husägares oro och beteenden insåg designers behovet av ett enklare smart hemsäkerhetssystem.
Genom att observera mönster för in- och utpassering, sårbarhetspunkter och användarinteraktioner med befintliga säkerhetsåtgärder kunde de skapa ett uppkopplat system med smarta lås. Systemet ger nu realtidsövervakning, varningar och fjärrkontroll genom en användarvänlig app, vilket förbättrar hemsäkerheten och framförallt sinnesfriden.

Barnvänliga matförpackningar

Genom att observera barns matvanor och föräldrars frustration identifierade designers behovet av barnvänliga matförpackningar.
De märkte att barn ofta kämpar för att öppna matpaket själva, vilket ledde till frustration och röra.
Genom att observera barns fingerfärdighet och interaktion med förpackningar skapade designers innovativa lösningar som lättgreppade behållare, avrivningsflikar och färgglada illustrationer som gjorde det lättare och roligare för barn att på ett säkrare sätt öppna förpackningar av sådant de använder. Fokus hade tidigare varit att enbart göra det svårare för barn att öppna vissa förpackningar.

Biljettsystem för kollektivtrafik

Genom att observera pendlares erfarenheter och problem när de använder kollektivtrafik, identifierade designers möjligheter att förbättra biljetthanteringsprocessen.
De märkte långa köer, förvirring kring biljetttyper och svårigheter att komma åt biljettautomater.
Baserat på dessa observationer utvecklade de ett kontaktlöst betalningssystem som integreras med smartphones, vilket gjorde att pendlare nu enkelt kan köpa och validera biljetter i lugn och ro utan att gå till butik eller en krånglande biljettautomat, vilket i sin tur minskar friktionen och förbättrar den övergripande kollektivtrafikupplevelsen.

Hållbar vattenflaska

Genom att observera människors sätt att dricka ofta och ta hänsyn till miljön, märkte designers den utbredda användningen av engångsvattenflaskor av plast.
De observerade användarnas beteenden, preferenser och utmaningar när det gäller att bära återanvändbara flaskor.
Baserat på dessa insikter designade de en hållbar vattenflaska som är lätt, läckagesäker och estetiskt tilltalande.
Produkten innehåller nu innovativa material, såsom biologiskt nedbrytbara och återvinningsbara alternativ, som uppmuntrar användare att dricka vatten mer miljövänligt.

 

Dessa exempel visar hur observationsmetoden kan leda till skapandet av mycket enkla och naturliga produkter som har stor effekt men som vi uppfattar som triviala idéer när de väl genomförts. Observationsmetoden ger ofta just eleganta idéer som visar att det svåra ligger i att skapa det enkla.

Genom att noggrant observera människor i deras naturliga miljöer kan designers få värdefulla insikter och generera innovativa lösningar som förbättrar användarupplevelsen och skapar meningsfull och elegant effekt.

Observationsmetoden understryker vikten av att fördjupa sig i den verkliga världen för att få en djup förståelse av problemet. Hoppa inte över det och anta inte att du vet hur det fungerar utan att ha gått ut i verkligheten och observerat!

Genom att observera och känna empati med människor och deras erfarenheter kan designers låsa upp nya perspektiv och avslöja värdefulla insikter som driver kreativa och innovativa lösningar.