Kreativ metod: Liknelse

I jakten på att lösa problem och generera nya idéer kan vår hjärna dra nytta av okonventionella tillvägagångssätt och kopplingar. En kreativitetsteknik för detta är användningen av liknelser.

Liknelser fungerar som mentala tanke-inriktningar, vilket gör det möjligt för oss att ombilda våra uppfattningar genom linsen av oväntade kopplingar mellan välkända koncept.

Konceptet liknelse är enkelt men otroligt effektivt: låna lösningar från orelaterade områden och överför dem till våra egna problem eller idéer.

Förstå liknelser som ett kreativt verktyg

Liknelser fungerar som ett mångsidigt verktyg inom olika områden, från marknadsföringsstrategier och företagsutveckling till omstrukturering och medarbetarmotivation. Kärnan ligger i att kliva utanför gränserna och utforska alternativa perspektiv.

Hur går det till?

 1. Välj en liknelse: Börja med att välja en gärna välkänd sak av samma typ som du vill ha idéer kring. Vill du utveckla ditt företag, välj då ett välkänt företag som till exempel Volvo eller Coca-Cola.Vill du utveckla en produkt, välj en annan produkt som till exempel iPhone eller en matberedare.Om du vill utveckla en tjänst, välj en välkänd tjänst som t.ex. en taxi-resa eller en frisör.

  Det du väljer skall vara välkänt men gärna inte ha något att göra med det du själv utvecklar.

 2. Ställ frågor som provocerar tänkandet: Utmana det konventionella genom att fråga:”Om vi istället för vad vi gör just nu arbetade med / tillverkade / sålde / marknadsförde / konstruerade det som Volvo gör, hur skulle vi då ta oss an vår fråga?”.

  ”Om vår produkt hanterades / såldes / återvanns på samma sätt som iPhone, hur skulle den behöva vara annorlunda?”.

  ”Om vår tjänst hanterades som en taxi-resa, vilka nya idéer ger det?” osv.

 3. Utforska olika jämförelser: Utöka liknelsetekniken genom att likna din organisation eller ditt problem med mer långsökta liknelser såsom djur, städer, verktyg eller något slumpvis utvalt.
 4. Identifiera distinkta egenskaper: Fördjupa dig i egenskaperna hos det du valt. Till exempel, om du jämför med ett djur, vilka definierande egenskaper har det?
 5. Använd insikterna: Fråga dig själv: ”Vilka aspekter av dessa egenskaper kan vi tillämpa på vår utmaning?”

Exempel

 • Marknadsföringsperspektiv: ”Om vi var Coca-Cola, hur skulle vi marknadsföra oss själva?”
 • Verktygsanalogi (mer långsökt): ”Om vårt företag var en skiftnyckel, vilka egenskaper skulle vi ha då?”

Bredda omfattningen

Utöka dina jämförelser bortom företag och saker. Tänk på geografiska platser, djur, bilmärken, sport, TV-program och mer.

Ju bredare utbud av jämförelser, desto bredare spektrum av innovativa insikter.

Vad är en bra liknelse?

Välj välkända saker och företag med en rik varumärkesprofilering eller som du kan mycket om. Vi har en rikare bild över dessa, vilket gör det enklare att få fler associationer och därmed fler idéer.

Stärk parallellerna genom att leta specifika attribut eller egenskaper, använd inte bara den uppenbara första liknelsen. Om din första association för Volvo är säkerhet, fundera på vad som mer är typiskt med Volvo.

Det enda kriteriet är att det inte direkt påminner dig om din utmaning eller ditt problem. Om du arbetar på Volvo, välj då inte BMW utan utgå istället från IKEA eller Wallmart som liknelse.

 

Liknelsernas kreativa potential ligger i deras förmåga att nedmontera mentala barriärer och främja en ny syn på problem och utmaningar.

Genom att välja olika saker och att dra paralleller mellan till synes orelaterade saker så erbjuder denna metod en kreativ väg till innovation. Processen handlar inte om att kopiera lösningar utan snarare om att utnyttja inspiration från okonventionella källor för att väcka originella idéer och nya tillvägagångssätt.

Nästa gång du brottas med en utmaning, överväg att kliva i andras skor genom linsen av en liknelse. Du kanske låser upp den innovativa lösningen du har letat efter hela tiden.