Vad får dig att ändras?

Förändring är en sorts dans mellan yttre stimuli och inre motivation. Kärnan i att förändra sig själv ligger olika beteende-faktorer som driver individer mot tillväxt och förnyelse.

Att utforska dessa aspekter ger insikter i förändringens mekanik, från kraften i direkt feedback till självdisciplin.

Effekten av direkt feedback

Direkt feedback fungerar som en inspiration på resan mot personlig tillväxt. En enkel smiley när du gjort vad du ska, är förvånandsvärt effektiv pga dopaminet den genererar. Erkännanden eller konstruktiv kritik vid precis rätt tillfälle skapar en återkopplingsslinga som ger bränsle till förbättringar. De erbjuder omedelbar vägledning, påverkar beteende och attityder på ett djupgående sätt.

Bryt inte kedjan

Att bryta sig loss från rutiner och sätt man alltid gjort kan vara svårt. Genom att räkna antalet dagar man lyckats skapas en kedja och en feedback som blir starkare och starkare ju längre man håller på. Har du gjort något 364 dagar i sträck så ska det mycket till att låta bli den 365:e dagen. Många lyckas använda detta för att springa 1,5 km per dag i flera år men misslyckas springa 3 km 2 ggr i veckan. De vill inte bryta kedjan. Att kliva ur komfortzoner och vanemässiga mönster på detta sätt uppmuntrar till utforskning och ny inlärning, vilket främjar varaktig förändring på oväntade sätt.

Mäta framstegen inte slutresultatet

Istället för att enbart fixera vid slutmålet, som kan ta lång tid att uppnå, så blir det avgörande att mäta framstegen istället. Inkrementella prestationer ger uppmuntran och validering, vilket förstärker förändringens riktning. De fungerar som språngbrädor och formar vägen mot förvandling.

Social jämförelse för personlig tillväxt

Att jämföra sig med andra bör inte vara en tävlan; det kan vara en inspirationskälla. Genom att fokusera på personlig utveckling kan individer hämta motivation från andras prestationer och försöka förbättra sig själva istället för att överträffa någon annan. Tävla mot dig själv men hämta inspiration från andra.

Använda förändring för ökad kreativitet

Beteendeförändringar kan lägga grunden för att öka din kreativitet. Så här kan denna transformation kanaliseras:

Morgonrutinens kraft: Att ändra morgonrutiner genom att introducera kreativa aktiviteter som att skissa, fritt skrivande, meditation eller använda kreativa metoder kan stimulera kreativiteten under resten av dagen. Glöm inte att ge dig tid att titta på ditt senaste alster som en direkt feedback.

Begränsa skärmtid: Att minska skärmexponeringen till förmån för aktiviteter som att måla, läsa fysiska böcker eller ägna sig åt hobbyer uppmuntrar ett annat mentalt landskap som främjar kreativt tänkande. Kryssa för i kalendern varje gång du lyckas begränsa skärmtiden för att låta kedjan stärka dig att fortsätta.

Reflektionstid: Att anamma reflektionsmetoder, som journalföring eller regelbundna stunder av reflektion över framstegen, kan katalysera nya perspektiv och kreativa insikter. Att lägga märke till de kreativa framstegen snarare än de innovativa slutresultaten ger inspiration att fortsätta.

Ta en kaffe med en vän: Att prata med andra kreativa människor kan skapa den inspiration och förståelse du behöver för att fortsätta eller ta nästa steg på din kreativa utveckling.

 

Sammanfattningsvis är katalysatorerna för individuell förändring mångfacetterade och att gå från en önskan om nåt bättre till att faktiskt se till att det sker, går via görande och förståelse av beteenden.

Genom att förstå och utnyttja denna beteende-dynamik kan du navigera vägen mot personlig utveckling och att bli mer kreativ.