Facilitera med fyrfältare

Workshops är ovärderliga verktyg för brainstorming, problemlösning och beslutsfattande. De ger en strukturerad miljö där deltagarna kan samarbeta och generera innovativa idéer. En speciell men effektiv teknik för workshopfacilitering är användningen av 2×2-matriser.

Här kommer vi att utforska ett sätt att underlätta en workshop med hjälp av en 2×2-matris, steg för steg, med ett praktiskt exempel.

Steg 1: Definiera syftet med workshopen

Varje framgångsrik workshop börjar med ett tydligt mål. Innan du börjar, se till att du har en bra förståelse för vad du vill uppnå med workshopen och 2×2-matrisen. Är det för idégenerering, beslutsfattande, prioritering eller något annat?

Se inspiration om olika typer av 2×2 matriser/fyrfältare.

Steg 2: Förbered ditt material

Samla det nödvändiga materialet för workshopen, såsom en stor whiteboard, blädderblockspapper, markörer eller ett digitalt verktyg om det är en virtuell workshop.

Steg 3: Introducera 2×2-matrisens perspektiv

Börja workshopen med att introducera perspektiven i din 2×2-matris för dina deltagare. Hitta gärna inspiration som tydliggör perspektiven för att undvika osäkerhet.

Steg 4: Rita den första linjen

Börja med att rita en horisontell linje över din valda yta (whiteboard, blädderblock, etc.). Den här linjen representerar det första kriteriet eller dimensionen som du ska använda för att kategorisera idéerna. Låt oss använda ett exempel: Föreställ dig att du håller en workshop om att utveckla nya produktfunktioner. Den första linjen kan representera ”Viktighet för användare.”

Definiera kategorierna som kommer att definiera den horisontella axeln. I vårt exempel på produktfunktioner kan dessa kategorier vara ”Hög betydelse” och ”Låg betydelse”. Skriv dessa etiketter på linjen du har ritat.

Steg 5: Samla idéer

Uppmuntra deltagarna att brainstorma idéer, koncept eller alternativ relaterade till workshopens mål. När de föreslår idéer, placera var och en ovanför eller under den horisontella linjen baserat på dess upplevda betydelse för användarna. Idéer med hög betydelse går över, och idéer med låg betydelse går under.

Steg 6: Rita den andra linjen

Rita nu en vertikal linje som skär den horisontella linjen du har skapat på mitten. Denna andra linje representerar den andra dimensionen eller ett kriterium som kommer att användas för att kategorisera idéerna. I vårt exempel kan det vara ”Möjlighet att implementera.”

Bestäm kategorierna ocksåför den vertikala axeln. I vår workshop med produktfunktioner kan dessa kategorier vara ”Hög genomförbarhet” och ”Låg genomförbarhet”. Skriv dessa etiketter på den vertikala linjen.

Steg 7: Kategorisera idéer (igen)

Be deltagarna att omvärdera idéerna utifrån det nya kriteriet: genomförbarhet. Arrangera om varje idé till vänster eller höger om den vertikala linjen för att ange om det är lite genomförbart eller mycket genomförbart.

Steg 8: Analysera och diskutera

Med idéer kategoriserade på båda dimensionerna har du nu fyra kvadranter: hög betydelse/hög genomförbarhet, hög betydelse/låg genomförbarhet, låg betydelse/hög genomförbarhet och låg betydelse/låg genomförbarhet. Delta i diskussioner inom varje kvadrant, med fokus på konsekvenser, prioriteringar och potentiella åtgärdssteg. Ta fram en strategi för vad man borde göra med idéerna för respektive kvadrant.

Steg 9: Ta beslut

Utifrån diskussionerna och workshopens mål kan deltagarna nu fatta beslut, prioritera idéer eller utveckla handlingsplaner. Matrisen ger ett strukturerat sätt att utvärdera och jämföra alternativ.

 

Att underlätta en workshop med en 2×2-matris kan vara ett kraftfullt sätt att kategorisera och prioritera idéer eller alternativ. Detta enkla men strukturerade tillvägagångssätt hjälper deltagarna att i steg fatta välgrundade beslut och främjar produktiva diskussioner.

Oavsett om du planerar en workshop för idégenerering, beslutsfattande eller något annat syfte, överväg att införliva denna teknik för att förbättra samarbetet och uppnå din workshops mål effektivt.