2×2 matrisen Kreativ höjd vs Genomförbarhet

Kreativitet är en kraft som driver innovation och framsteg inom olika områden. Som kreatörer, entreprenörer eller visionärer inspireras vi ofta av otaliga idéer som bubblar av potential. Men resan från en kreativ idé till en förverkligad innovation kan vara skrämmande, eftersom inte varje idé översätts smidigt till ett påtagligt resultat.

Eftersom vi alltför ofta prioriterar genomförbarhet högt och alltför ofta ignorerar kreativa idéer där vi inte direkt kan se genomförbarhet så utforskar vi konceptet med 2×2-matrisen som sammanställer ”Kreativ Höjd” och ”Genomförbarhet” som ett praktiskt hjälpmedel för att balansera och navigera vägen från idé till utförande. I idéförädlingen är detta ett av mina mest använda verktyg.

Vad är 2×2-matrisen: Kreativ Höjd vs Genomförbarhet?

2×2 Matrisen, eller ”fyrfältaren”, är ett enkelt och effektivt verktyg som hjälper oss att kartlägga idéer och deras potential mot förverkligande.

På den vertikala axeln mäter vi den ”kreativa höjden” av en idé, vilket indikerar dess överraskningsnivå, unikhet och ”annorlunda-faktor”. På den horisontella axeln bedömer vi ”genomförbarheten”, den uppenbara potentialen samt resurserna som krävs och sannolikheten för att framgångsrikt föra idén till liv.

Kvadrant 1: Hög kreativ höjd, hög genomförbarhet

Idéer som finns i den övre högra kvadranten är de mest önskvärda – de med både hög kreativ potential och en tydlig väg till förverkligande. Dessa idéer överensstämmer perfekt med organisationens mission eller vår personliga vision samtidigt som vi har nödvändiga resurser och expertis för att förverkliga dem. Att stöta på idéer som ärligt ligger i denna kvadrant är vanligast om man använt kreativitetsmetoder när man tagit fram idéer. Om man bara tankat av sin hjärna på idéer är det dock sällan man hamnar i denna kvadrant.

Dessa idéer kan leda till banbrytande innovationer och betydande framgångar och är alltid de viktigaste, om du har några idéer i denna kvadrant vill säga.

Kvadrant 2: Hög kreativ höjd, låg genomförbarhet

Den övre vänstra kvadranten är hem för idéer som är mycket kreativa och inspirerande men som står inför utmaningar när det gäller förverkligande.

Här hamnar idéer som känns lite som ”fantasier”, fantastiska men vi ser inte hur vi skulle kunna förverkliga dem.

Det har visat sig att detta ofta är den mest intressanta kvadranten! Det är nämligen ofta lättare att ta en kreativ idé och göra den mer genomförbar. Det handlar om att lösa ett antal problem eller ta hjälp av andra. Något vår hjärna ofta har lättare för.

 

Kvadrant 3: Låg kreativ höjd, hög genomförbarhet

Idéer som hamnar i den nedre högra kvadranten är vanligtvis säkra och praktiska, med stor sannolikhet att kunna genomföras. Problemet med dessa idéer är oftast att andra kan tänka ut dem också. Bristen på kreativ höjd gör dem ointressanta.

Tyvärr har det också visat sig att våra hjärnor är dåliga på att ta en genomförbar idé och göra den mer kreativ. När våra hjärnor har något vi tror på är det svårt att släppa det och tänka nytt.

Det är också i denna kvadrant idéerna ”känns bra”. Eftersom vi ser hur vi kan genomföra dem och de inte sticker ut så känner vi oss trygga, men utifrån ett innovationsperspektiv är detta förrädiskt.

Kvadrant 4: Låg kreativ höjd, låg genomförbarhet

Den nedre vänstra kvadranten representerar idéer med begränsad kreativ potential och betydande hinder för förverkligande. Dessa idéer behöver du våga ta avstånd ifrån eftersom de inte tillför innovation. Du kan spara dem om du vill för att kunna återbesöka dem senare och kanske kombinera dem med andra idéer när de kreativa idéerna utvecklats mer.

Att tillämpa matrisen: Fokusera på kreativ höjd först

Kraften i 2×2-matrisen ligger i dess förmåga att styra beslutsfattande och resursallokering. Genom att kategorisera idéer i olika kvadranter kan vi identifiera de som behöver vårt fokus för att komma vidare. Här är några tips för att navigera de kreativa höjderna:

Investera i kvadrant 1

Tilldela resurser och ansträngningar till idéer i den övre högra kvadranten som erbjuder både kreativ potential och realistiska vägar till förverkligande. Dessa idéer är dina ”Just do it”-idéer.

Idéutveckla i kvadrant 2

Idéer med höga kreativa höjder och låga realiseringspoäng är var du ska lägga ditt idéutvecklingsfokus. Du bör inte avfärda dessa idéer!

Hitta sätt att göra dem genomförbara och överbrygga klyftan, söka samarbeten eller stegvis utveckling för att föra dem närmare verkligheten.

Även om du gör avkall på den kreativa höjden kommer dessa idéer ofta behålla tillräcklig kreativ höjd för att vara bättre än de med bara genomförbarhet.

Kombinera med kvadrant 3

Idéer i den nedre högra kvadranten kanske saknar innovation, men de är enkla att genomföra. Genomför dem för att skapa små innovationsvinster, delegera dem till andra, eller använd dem för att kombinera dem med kreativa idéer för att skapa ökad genomförbarhet i de kreativa idéerna!

Utvärdera kvadrant 4

Idéer i den nedre vänstra kvadranten kanske inte är värda att följa. Håll ett öppet sinne, men prioritera de som har större potential för påverkan och förverkligande.

 

2×2-matrisen av kreativ höjd vs. realisering fungerar alltså som ett hjälpsamt verktyg för att navigera i det komplexa landskapet av idéutvärdering och genomförande. Genom att förstå var våra idéer finns i denna matris kan vi undvika att sålla bort idéer med hög kreativ höjd, bara för att vi ännu inte ser hur de kan genomföras.

Detta hjälper oss fatta välgrundade beslut för innovation istället för att prioritera resurser till sånt som inte har betydelse men som kanske låter bra.

Omfamna kraften i detta enkla ramverk för att frigöra den fulla potentialen av din kreativa resa och föra visionära idéer till liv.