5 saker vi kan lära oss av Edward DeBono om kreativitet?

Edward DeBono var en maltesisk läkare, författare, uppfinnare och konsult, som är allmänt erkänd för sitt arbete inom området kreativitet och kreativt tänkande.

Han var en av de första forskarna som fokuserade på de kognitiva processer som är involverade i kreativitet och utvecklade flera metoder och tekniker för att hjälpa individer och organisationer att förbättra sina kreativa problemlösningsförmåga.

Här är några av de viktigaste lärdomarna vi kan lära av Edward DeBono om kreativitet:

Tänkande är en färdighet

Enligt DeBono är tänkande en färdighet som kan utvecklas och förbättras med övning, precis som alla andra färdigheter. Han utvecklade flera tankeverktyg och tekniker för att hjälpa individer och team att bli mer effektiva problemlösare och beslutsfattare.

Divergent tänkande

DeBono betonade vikten av divergent tänkande, vilket är förmågan att generera många olika idéer och möjligheter.

Han utvecklade en teknik som kallas ”lateralt tänkande”, som går ut på att titta på ett problem ur olika perspektiv och använda ovanliga och kreativa tillvägagångssätt för att hitta en lösning.

Fokus på process

DeBono trodde att den kreativa processen är lika viktig som slutresultatet. Han betonade behovet av att fokusera på processen att generera idéer, snarare än att oroa sig för kvaliteten eller praktiska egenskaperna hos varje idé.

Användning av metaforer

DeBono var en stark förespråkare för användningen av metaforer för att stimulera kreativt tänkande. Han trodde att metaforer kunde hjälpa individer att se ett problem ur ett annat perspektiv och komma med nya och innovativa lösningar.

Bryta mönster

DeBono trodde att kreativitet innebär att bryta sig ur etablerade mönster och sätt att tänka. Han utvecklade en teknik som kallas ”po” för att hjälpa individer att bryta sig loss från befintliga mönster och utveckla nya sätt att se på ett problem.

 

Sammantaget har Edward DeBonos arbete med kreativitet haft en betydande inverkan på området kreativt tänkande och problemlösning.

Hans idéer och tekniker har hjälpt många individer och organisationer att utveckla nya och innovativa lösningar på komplexa problem.