5 saker vi kan lära oss från Genrikh Altshuller om kreativitet

Genrikh Altshuller var en sovjetisk ingenjör och uppfinnare som utvecklade en problemlösningsmetodik känd som TRIZ (Theory of Inventive Problem Solving).

TRIZ är ett strukturerat förhållningssätt till innovation som använder en uppsättning principer och verktyg för att hjälpa människor att lösa komplexa problem och generera nya idéer.

Här är några viktiga insikter om kreativitet som vi kan lära oss av Genrikh Altshuller och hans TRIZ-metodik

Kreativitet kan läras ut

Altshuller trodde att kreativitet inte är en slumpmässig eller magisk process, utan snarare en färdighet som kan läras och utvecklas genom övning.

Använd systematiska tillvägagångssätt

TRIZ betonar användningen av systematiska tillvägagångssätt för problemlösning, som att kartlägga problemet, bryta ner det i mindre delar och identifiera de underliggande principerna eller motsättningarna som begränsar lösningsutrymmet.

Mönster och principer kan identifieras

Altshuller och hans team analyserade tusentals patent och uppfinningar för att identifiera gemensamma mönster och principer som framgångsrika uppfinnare hade använt. Dessa mönster kan sedan användas som utgångspunkt för nya uppfinningar.

Tänk utanför boxen

TRIZ uppmuntrar människor att se bortom sina omedelbara antaganden och förutfattade meningar för att hitta nya och innovativa lösningar på problem.

Utmana antaganden

Altshuller trodde att många av de antaganden vi gör om ett problem ofta är källan till själva problemet. Genom att utmana dessa antaganden och omformulera problemet på ett nytt sätt kan vi ofta hitta oväntade och innovativa lösningar.

 

Sammantaget ger Altshullers TRIZ-metodik ett användbart ramverk för att närma sig kreativ problemlösning på ett strukturerat och systematiskt sätt.

Genom att förstå de underliggande principerna för kreativitet kan vi förbättra vår förmåga att generera nya idéer och lösa komplexa problem.