Din reaktion på kritik begränsar din innovation

Innovation är en spännande resa fylld med otaliga utmaningar som väntar på att bli erövrade. Men mitt i labyrinten av problemlösning kan den mest skrämmande aspekten vara andras reaktioner på de förändringar som innovation medför.

Låt oss utforska hur din reaktion på kritik antingen kan underblåsa eller hindra dina innovativa strävanden.

Kritikens natur

När du introducerar en ny idé ska du vara beredd på ett brett spektrum av reaktioner från kollegor, vänner och bekanta. Vissa kanske verkligen vill hjälpa dig, medan andra kan hysa dolda agendor. Låt oss dissekera dessa avsikter:

Goda avsikter

Dina vänner och kollegor kan faktiskt mena väl när de ifrågasätter din innovation. Deras mål är att hjälpa dig förfina din idé genom att avslöja potentiella brister som du kanske har förbisett. Men för en ny banbrytande idé kan överdrivet ifrågasättande vara överväldigande. Det har potential att minska din entusiasm och få dig att ompröva din idé eller ditt arbete med innovationen.

Dåliga avsikter

Innovation ger ofta livsförändrande idéer. Om din innovation får genomslag kan dina vänner undermedvetet känna att status quo är hotad. Oavsett om det beror på hur din idé kommer att påverka dem, deras relation till dig eller möjligheten att din framgång framkallar avundsjuka, kan de reagera genom att antingen ignorera dina ansträngningar eller aktivt försöka sabotera dem. Deras motstånd handlar inte om dig eller din idé utan snarare en rädsla för de förändringar det kan medföra.

Hantera kritik på ett elegant sätt

För att orka med kritik under innovation måste du utveckla en strategi för att hantera negativitet. Här är några viktiga steg att överväga:

1. Acceptera det för vad det är

Förstå att negativa reaktioner på innovation ofta beror på andras tillkortakommanden, inte på förtjänsten av din idé. Inse att deras svar återspeglar deras egen rädsla, osäkerhet eller oro.

2. Bli bättre på att presentera idéer

Erkänn att nya idéer och innovationer kan vara skrämmande för andra. Överväg att använda mjukare sätt att presentera din innovation. T.ex. genom att använda ordet ”po”, för att skapa utrymme för en kreativt utvecklande diskussion.

Alternativt kan du uttrycka att din idé är ett pågående arbete och på så sätt bjuda in till input på ett mindre skrämmande sätt. Det kan du göra även om konceptet redan är väldigt välutvecklat.

3. Bli en bättre lyssnare

Inse att inte all feedback är rationell eller konstruktiv. Lär dig att filtrera bort ohjälpsam kritik och fokusera på feedback som verkligen kan bidra till att förbättra din innovation.

4. Sök support någon annanstans

Om kritiken blir överväldigande, särskilt om du inte pratar med en intressent i din innovation, överväg att vända dig till nån annan. Hitta fler stödjande individer eller grupper att dela dina idéer med och återvänd när din innovation är mer raffinerad och motståndskraftig.

5. Ta det inte personligt

Undvik att låta negativ feedback tolkas som ett personligt misslyckande. Anta istället ett entreprenöriellt tänkesätt och se motgångar som möjligheter till tillväxt och lärande. Kom ihåg att det inte är problemet som är problemet; det är din reaktion på det.

 

Sammanfattningsvis spelar din reaktion på kritik en avgörande roll i innovationsresan. Omfamna kritik som en möjlighet till tillväxt, förfina dina presentationsfärdigheter och omge dig med stödjande individer. Genom att göra det kan du övervinna hindren som följer med innovation och komma närmare att förvandla dina banbrytande idéer till verklighet.

När allt kommer omkring, är det som någon lär har sagt, ”det är inte problemet som är problemet, det är din reaktion på det.”