Riskerna med att inte göra någonting i en cirkulär övergång

Förändringar medför alltid risker, men det vi oftast inte tänker på är att det också finns en risk med att inte göra någonting.

Att genomföra en betydande transformation som att omdefiniera ett företags vision och affärsmodell innebär en betydande risk. Det är som att omforma ett företag till en helt ny enhet.

Men om det nu är så att vi tror att framtiden kommer att vara annorlunda, att köpa in nytt material kommer att bli mer utmanande, att producera produkter som leder till avfall kommer vara kostsamt och att högre hållbarhetsstandarder kommer att krävas, då är det också en risk att inte vidta några åtgärder.

Gå bortom ”små” experiment

Att bara experimentera med små projekt eller enstaka produktdesign kommer inte att förändra företaget i grunden. Det är avgörande att initiera övergångsprocesser och att fullt ut omfamna förändringen. Tidigare erfarenheter av inkrementella förbättringar kan få oss att tro att det räcker att göra saker bättre, men en cirkulär övergång kräver mer.

Gå mot klimatpositivitet

Att ha solpaneler och optimera energiförbrukningen för att vara mindre skadlig än tidigare behöver inte betyda att hela företaget är på rätt väg. Framtiden tillhör de som skapar klimatpositiva effekter, de som strävar efter att förbättra världen snarare än att bara vara mindre dåliga.

Inse risken med passivitet

När vi inser att, att inte göra någonting, utgör en risk, placerar det oss omedelbart i en situation där vi måste bestämma vad vi ska göra och hur vi ska gå vidare. Att experimentera med nya affärsmodeller behöver inte vara kostsamt; det kräver i första hand att investera tid, vilket i och för sig kan kosta pengar, men också i sig kan vara vara värdefullt. Att spendera tid för att verkligen förstå essensen av en cirkulär övergång är en värdefull investering.

Utnyttja visionsarbetet

Många företag ägnar sig åt visionsrelaterade aktiviteter, såsom konferenser och strategisk planering, för att positionera sig inför framtiden. Detta är ett utmärkt tillfälle att fokusera på en cirkulär övergång. Det är dock avgörande att undvika att fastna i diskussioner om utmaningarna eller varför det kanske inte fungerar. Istället måste det finnas ett entreprenöriellt tänkesätt som på djupet utforskar potentialen för cirkulär övergång.

Sök extern hjälp

Om det visar sig vara utmanande att anamma cirkulär övergång är det ett värdefullt alternativ att söka extern hjälp. Det finns experter och konsulter tillgängliga som kan ge vägledning och stöd under hela förändringsprocessen.

Så i en cirkulär övergång finns det risker med att både agera och att inte göra det. Att inse riskerna med passivitet får oss att fundera över hur vi ska gå vidare och arbeta med förändring. Att engagera sig i djupgående utforskande av den cirkulära övergången, utnyttja visionsarbete och anta ett entreprenöriellt tänkesätt är viktiga steg.

Det är avgörande att förstå att framtiden tillhör dem som omfamnar cirkularitet och aktivt bidrar till en bättre värld.

När man ställs inför utmaningar kan  extern hjälp tillhandahålla den expertis som krävs för att navigera i komplexiteten i övergången.

Låt oss omfamna riskerna med passivitet och ta proaktiva steg mot en cirkulär framtid.