Tidslinje som kreativ metod

Kreativitet är som ett vidsträckt landskap som väntar på att bli utforskat. Ofta krävs det bara ett unikt perspektiv eller ett nytt förhållningssätt för att upptäcka nya idéer. Om du letar efter en metod för att vidga dina kreativa horisonter och skapa innovativa lösningar, behöver du inte leta längre än att använda Tidslinjen som kreativ metod.

Denna teknik breddar uppfattningen av områden du kan utforska för att åstadkomma kreativ inspiration och är särskilt effektiv när du vill kickstarta den kreativa processen.

Vad är idémetoden ”tidslinje”?

Tidslinje-metoden kretsar kring att identifiera områden som kan väcka kreativa idéer. Denna teknik breddar omfattningen av ämnen du kan utforska för innovativa lösningar. Den verkar inom två områden: att förstå det nuvarande tillståndet (hur något fungerar) och att föreställa sig ett potentiellt framtida tillstånd (hur det skulle kunna fungera).

Den här övningen är mest effektiv när den utförs på en stor whiteboardtavla, vilket möjliggör en heltäckande överblick över de idéer som dyker upp.

När ska du använda tidslinje-metoden?

Denna metod används bäst i början av en kreativ process. Den fungerar som ett utmärkt verktyg för att öppna upp ditt sinne och identifiera områden som är mogna för kreativ utforskning. Metoden kan delas upp och utföras i olika grupper, vilket främjar parallellt tänkande och olika perspektiv på hur man strukturerar och förbättrar ämnesområdet.

Hur fungerar det?

Här är en steg-för-steg-guide för att använda tidslinje-metoden effektivt:

  1. Skapa en tidslinje: Rita en tidslinje med 5-7 distinkta stadier eller huvudpunkter.
  2. Välj ett ämne: Välj en produkt, en tjänst eller ett specifikt beteende eller händelse att fokusera på.
  3. Definiera start- och slutpunkter: Identifiera tydliga start- och stopp-punkter inom ämnet för att tydligt rama in intresseområdet.
  4. Beskriv nyckelpunkterna: Be deltagarna att beskriva de viktigaste etapperna eller milstolparna längs tidslinjen. Begränsa till 5-7 som en del i att fokusera.
  5. Lägg till detaljer: Lägg till detaljer om varje steg under tidslinjen, uppmuntra deltagarna att ge detaljerade beskrivningar av vad som händer i varje steg.
  6. Utmana antaganden: När deltagarna har beskrivit den aktuella processen någorlunda detaljerat, uppmuntra dem då att utmana sitt tänkande genom att ställa frågor som: Vad kan läggas till, tas bort, ökas, minskas eller byta ordning för att förbättra processen?

Ett exempel: Förbättra parkering i ett garage

Tänk på processen att parkera en bil i ett parkeringsgarage. Det kan innebära dessa steg:

1. Kör in i garaget.
2. Ta en parkeringsbiljett
3. Parkera och lämna bilen.
4. Gå tillbaka till bilen.
5. Betala för parkering.
6. Åk ur garaget.

Lägg dem utefter en tidslinje och beskriv vart och ett av dessa steg i detalj. Utforska sedan idéer för förbättringar genom att överväga t.ex. ändrad ordning på huvud-punkterna, Lägga till ett steg eller Ta bort ett steg.

Viktiga överväganden

När du börjar med tidslinje-metoden, tänk på följande:

– Håll en rimlig detaljnivå.

– Fastna inte i detaljer, driv processen framåt genom tidsramar om det behövs.
– Säkerställ en tydlig start- och stopp-punkt för att fokusera din utforskning.
– Särskilj nya idéer genom att använda en annan färg eller format för att skilja dem åt.

Genom att införliva Tidslinje-metoden i din kreativa process kan du låsa upp nya perspektiv och upptäcka innovativa lösningar. Oavsett om du arbetar individuellt eller i grupper, erbjuder denna metod ett strukturerat tillvägagångssätt för att utöka ditt kreativa område och generera unika idéer.

Så ta tag i den där whiteboardtavlan och börja utforska de kreativa möjligheter som finns inom ditt valda ämnesområde!