Innovationsstrategi för cirkulär transformation

Många tycker att cirkulär transformation för ett företag är svårt när företaget har arbetat med en viss affärsmodell i många, många år. Många gör det dock onödigt svårt genom att försöka transformera organisationen på ett sätt som går emot det inbyggda sättet att förnya sig.

Det finns olika sätt på vilka företag innoverar:

1. Produktdriven innovation

Produktdriven innovation finns i företag som sätter produkt- och teknisk utveckling främst. Det är företag som gillar att visa upp produkter, pratar om ”funktioner” och strävar efter att ha den senaste och marknadsledande tekniken.

När dessa företag måste gå över till cirkularitet är det ofta fördelaktigt att fokusera på olika aspekter av design. Genom att införa nya cirkulära krav på produkten använder du organisationens normala innovationsförmåga till att utvecklas cirkulärt. Kraven kan till exempel vara att produkten inte får förbruka nya resurser, att den ska kunna tillverkas med återvunnet material, att den ska vara lätt att reparera och att delarna i produkten ska kunna användas för andra ändamål. .

Om du vill stärka en sådan omställning kan du anordna workshops och hackathons kring tjänstedesign eller helt enkelt lägga mer tid på att låta alla diskutera cirkularitet och hållbarhet för produkterna.

2. Kunddriven innovation

Kunddriven innovation finns i företag som gör vad som helst för kunden. Det finns ofta bra system för att lyssna på vad kunden vill ha och ofta tydliga kundsegment vars behov organisationen gör allt för att möta. Eftersom kunderna inte är vana vid att uttrycka sina behov av cirkulära lösningar och företaget använder sig av frågor som ofta inte involverar cirkularitet, får företaget ibland inte signalerna om att kunderna förväntar sig mer hållbara lösningar.

Genom att identifiera tydliga kundgrupper med krav på cirkularitet och använda verktyg som empatikartan och kundresan för den cirkulära kunden kan cirkulära behov upptäckas och då kan företagets inneboende innovationskraft utnyttjas för den cirkulära omställningen.

Om du vill starta en sådan cirkulär resa kan du bjuda in personer som ”lever cirkulärt” och brinner för hållbarhet och be dem presentera hur de tänker, vad de ser och gör med avseende på den produkt eller tjänst som organisationen erbjuder.

3. Effektivitetsdriven innovation

Effektivitetsdriven innovation finns hos de företag som förnyar sig ”inåt”. Det vill säga att det inte är så viktigt vilka produkter eller tjänster de erbjuder och det är inte så viktigt vem kunden är. De vill erbjuda den bästa kvaliteten till lägsta pris. Genom att göra vad konkurrenterna gör, bara bättre och till ett lägre pris, skapar de marknadsfördelar. Interna system och lager byggs med hög automatisering för att ge det största kundvärdet.

Dessa företag kan få blandade signaler från den cirkulära kunden då den cirkulära kunden ofta värderar kvalitet och reparationsbarhet högre än lågpris, medan andra kunder som inte bryr sig lika mycket om hållbarhet och också vill ha ett lågt pris. Företaget riskerar att fastna i det välbekanta prisspåret och sedan, senare, upptäcka att enbart fokus på pris för utveckling är kontraproduktivt mot cirkulär omställning.

Dessa företag bör arbeta med cirkulär förändring genom strategiarbete i ledningen. Genom att tänka på den cirkulära visionen och strategin, de cirkulära värdena och kommunicera dem internt kommer det att påverka produktutbudet och processerna.

Om du vill starta en cirkulär transformation i en effektiv-driven organisation kan du utbilda den egna personalen i hållbarhet, cirkuläritet och fokusera speciellt på inköpsrutinerna så att de innehåller ett cirkulärt fokus. Ett annat bra sätt att starta det cirkulära arbetet är att låta kunderna sälja tillbaka begagnade produkter för att lära sig hur sådan hantering kan automatiseras och vilka produkter som håller länge och har bra cirkulär design. Produktsortimentet kommer då att utvecklas utifrån det istället för utifrån att enbart pressa priserna i leverantörskedjan.

4. Hållbarhetsdriven innovation

Vi kan hitta hållbarhetsdriven innovation i företag som startats med hållbarhet som kärna eller grundläggande värde. Det är därför vanligare att hållbarhetsdrivna företag är yngre organisationer eller startups. I dessa organisationer är det lätt att hållbarheten tar över och det slutar med att man fastnar med låg lönsamhet eftersom det är svårt att vara 100 procent cirkulär i en linjär värld. Det är nästan alltid några ohållbara saker som måste åtgärdas och som kunder och journalister kan slå ner på, vilket skapar frustration bland de anställda.

Ett sätt att förnya sig i dessa organisationer är att hitta bra ramverk för affärsmodelleringen som tar hänsyn till cirkularitet och affärsutveckling. Till exempel kan en Circular Business Model Canvas utgöra en grund för att uppnå en balans mellan hållbarhet och affärer för att göra företaget framgångsrikt. Värderingarna kommer göra att nya cirkulära steg tas så snart det är möjligt.

Om du vill starta cirkulär omställning i en hållbarhetsdriven organisation kan du använda dig av affärsutvecklare och andra konsulter med cirkulär kompetens ellergenom att kontakta företagsinkubatorer. Det kan också vara bra att använda verktyg som empathymap för att uttrycka det erbjudande företaget har på ett enklare sätt för de kunder som inte har samma djupa förståelse för hållbarhet som människorna i dessa organisationer.

 

Sammanfattningsvis kan cirkulär omställning underlättas genom att man först tar reda på vilken inneboende typ av innovation som finns i organisationen och sedan väljer lämpliga utvecklingsmetoder.

Så, för det första, inse att cirkulär omställning kräver en transformation av organisationen, men gör resan lättare genom att arbeta i linje med organisationens egen innovationstyp.

Börja med att fundera på vilken typ av innovationsdriv som finns inom din organisation och välj verktyg och metoder utifrån det.

Lycka till med din organisations utveckling mot en bättre värld.