Hur man formulerar en kreativ utmaning

Att främja kreativitet och innovation inom ett team eller en organisation börjar ofta med att formulera rätt utmaning. Många tror att det räcker med att bara identifiera området för kreativitet, och försummar vikten av att skapa en väldefinierad fråga. Men gör det verkligen någon skillnad? Spelar det roll hur vi utformar en utmaning? Det visar sig att det är oerhört viktigt.

Våra hjärnor trivs med klarhet och tydlighet. Här utforskar vi hur man formulerar en bra utmaning som väcker kreativiteten och bjuder in till innovativa lösningar.

Kraften i en tydlig fråga

En vag utmaning som ”Vi behöver idéer för att förbättra kundservicen, någon som har några?” bleknar i jämförelse med en välformulerad sådan som ”Hur kan vi bättre förstå kundernas behov innan de ens frågar?” Här är varför skillnaden är avgörande.

1. Klara frågor ger bättre lösningar

När utmaningen är exakt kan deltagarna fokusera sitt kreativa tänkande på ett specifikt problem, vilket gör det lättare att komma igång att generera värdefulla lösningar.

2. Våra hjärnor älskar struktur

Våra hjärnor gillar sådant de känner igen. Att ställa en tydlig fråga ger våra hjärnor något att relatera vår befintliga kunskap till, vilket gör det lättare att brainstorma effektivt.

Hur ska en kreativ utmaning vara formulerad?

En kreativ utmaning bör vara en Hur-fråga. Den bör ha formen ”Hur kan vi ___ för att uppnå ___?”

Olika tillvägagångssätt för att fokusera din utmaning

När du formulerar en kreativ utmaning kan du välja mellan olika tillvägagångssätt för att fokusera ditt tänkande:

Enkelt fokus

Att identifiera något som ingen har tänkt på tidigare kan låsa upp fantastiska möjligheter. Använd tekniker som Mindmapping för att utforska potentiella fokuspunkter och välj sedan en som du inte fokuserat på tidigare. Många tror att det ger fel fokus men faktum är att en ny enkel startpunkt ofta genererar bättre idéer även inom andra områden.

Till exempel flyttade Black & Decker sitt fokus från verktyg till arbetsytan, vilket ledde till skapandet av Workmate-arbetsbänken.

Specifikt fokus

Ibland är ett specifikt och smalt område nyckeln till att hitta innovativa idéer. Uttalanden som ”Vi behöver kreativa lösningar för att bli bättre” är alldeles för generella och gör det svårt att komma med idéer. ”Vi behöver idéer för hur våra möten i det lilla konferensrummet kan startas på ett sätt så alla förstår vad mötet går ut på”, skapar ett tydligt fokus för kreativiteten.

Allmänt fokus

Om du vill ha ett brett utbud av idéer utan att specificera typen så kan du välja ett bredare mer allmänt fokus, men ge då gärna något att ta spjärn emot. ”Skapa idéer för restauranger när det gäller hur man beställer”, har ett bredare fokus men ändå nåt att börja den kreativa processen kring.

Målinriktat fokus

Till skillnad från allmänt fokus har en målinriktad utmaning ett tydligt syfte. Du bestämmer vad du ska vara kreativ kring och vilket mål du ska uppnå. Detta kan innebära att lösa ett direkt problem, förbättra befintliga lösningar eller utnyttja potentiella möjligheter.

Exempel:

  • Förbättringar: ”Hur kan vi förkorta kassaköerna?”
  • Problemlösning: ”Hur kan vi ta itu med graffiti på väggarna?”
  • Utforska möjligheter: ”Hur kan vi använda lim på ett nytt sätt?”

Att göra tankekartor

Innan du dyker in i idégenerering, överväg att använda Mindmapping för att identifiera fokuspunkter. Mindmapping ger en översikt över vilka olika fokus vi kan ha och det blir visuellt synligt vilket fokus vi inte har övervägt.

Rätt nivå på formuleringen

När du väl formulerat din utmaning bör du fundera på om den ligger på rätt nivå. Många formulerar frågor alltför generellt. Använd metoder som varför-hur-hissen för att se till att du hamnar rätt.

Genvägar

Det finns två stycken genvägar till formuleringar där själva den kreativa attityden blir ”inbyggd” i formuleringen. De går ut på att väva in ”framtiden” eller fråga efter ”helt nya” lösningar  på så sätt ligger det i själva frågan att tidigare lösningar inte duger. ”Hur ser Framtidens köpcentra ut?” eller ”Hur kan man handla på ett Helt Nytt sätt?”, är exempel på frågor där viljan att hitta det nya är inbyggt.

 

Förmågan att formulera en välarbetad utmaning kan vara det som gör hela skillnaden när det gäller att främja kreativitet och innovation. Genom att välja rätt fokus ger du en färdplan för kreativt tänkande, vägleder ditt team eller organisation mot banbrytande lösningar.

Så nästa gång du försöker väcka kreativiteten, kom ihåg: en välformulerad fråga är katalysatorn som kan väcka kreativiteten i andra.