Om Effective mind

photo by David Matos

Vad är ett effektivt sinne ? En ”effective mind”?

Detta är en fråga som hängt med mig under många år. I början trodde jag det handlade om smartness. Att ju smartare man var desto effektivare kunde sinnet vara. Sen trodde jag det handlade om produktivitet. Dvs att ju effektivare man riggar sig själv och sitt tänkande, desto mer får man gjort och ju bättre mår man. Därefter trodde jag det handlade om att våga tänka annorlunda, lateralt, och förstå hur hjärnan funkar.
Nu är jag mer inne på att det handlar om verklig balans och att skapa självorganiserande system, en sorts naturkraft.

Oavsett vilket så är sökandet och nyfikenheten en drivande kraft. Därför skapar jag. Text bland annat.