Innovationsarbete kan vara otacksamt

Illustration of a bulb doing mistakes in creativity, ai generated

Innovationsarbete kan vara en bergochdalbana fylld av toppar och dalar. Det är en dynamisk process som ofta kräver mer än den ger. I det här inlägget fördjupar vi oss i innovationens värld och utforskar utmaningarna för dem som initierar kreativa idéer.

Trots betydande bidrag, finner de som genererar idéer ofta att de underskattas och att de kämpar med en stor uppsättning hinder.

Innan innovationsarbetet kommit igång

Precis när innovation börjar realiseras ger sig den första idébäraren ut på en resa som involverar visionär övertalning. Den här fasen innebär att presentera framtida idéer som ännu inte existerar, i likhet med en säljpresentation. Men denna strävan att få andra att köpa in i idén är inte utan utmaningar.

Att övertyga intressenter att anamma något nytt kan vara en kamp i uppförsbacke, eftersom det kräver att tänja på gränser och tänka bortom det som existerar nu.

För att samla stöd för genomförande av en innovation är det viktigt att säkerställa engagemang hos alla individer som är nödvändiga för att förverkliga idén. Även denna uppgift är inte alltid så enkel. Den innebär ofta att övertala andra att investera sin tid och ansträngning i något som från början kan verka skrämmande, obekant och utanför ramen för deras vanliga ansvar.

Det kreativa arbetet

Hjärtat av innovation uppstår hos de passionerade personer som driver den kreativa processen. Dessa individer tar rollen som visionärer, inspirerar och motiverar andra att bidra till innovationsresan. De bär ofta många hattar som innebär allt från att behålla fokus på problemet till att hålla ögonen på det ständigt föränderliga yttre landskapet. Deras ansvar sträcker sig bortom det logiska tänkandet – de finner ofta att de löser teamkonflikter och till och med brygger kaffe för att hålla kreativiteten flödande.

Deltagarna i innovationsprocessen får så klart arbeta hårt för att skapa innovation. Men när utmaningar uppstår i innovationsprocessen – och det gör det alltid – är det oftast den ursprungliga innovatören som skjuter på, erbjuder nya perspektiv och styr skeppet framåt.

Efter innovationsframgång

Efter att innovationen har kommit till liv känner de individer som medverkade till att realisera idén att de är de som gjort allt jobbet. De har löst så mycket saker utmed vägen att de glömt vem som kom med den initiala idén och vem som styrde innovationsarbetet. Detta kan leda stort behov av bekräftelse för genomförarna men inget alls till den ursprungliga idéskaparen. I många fall tackar man utförarna som de sanna innovatörerna, och lämnar den första idéskaparen i skymundan.

 

Det är viktigt att erkänna också idéskaparna. De tar på sig den formidabla uppgiften att övertyga andra att omfamna det okända, och deras vision ger bränsle till den kreativiteten som driver innovation framåt. Risken är annars att de inte orkar skapa innovation på nytt.

Även om deras bidrag ibland kan gå obemärkt förbi eller underskattas, så lär sig innovatörer oftast resans komplexitet och gillar idéskaparens arbete och samarbetet som är så viktigt för innovation.

Innovation är en lagsport och framgång beror på synergin mellan de som skapar idéer, väcker kreativiteten och de som realiserar innovationen. Så nästa gång du bevittnar födelsen av en banbrytande idé eller ser en innovation komma till liv, kom ihåg att ge cred också till visionärerna – pionjärerna som vågade drömma bortom konventionens gränser.