Du behöver driva flera idéer framåt för att skapa innovation

Som innovationsledare är det ditt ansvar att säkerställa att innovation sker. Det innebär att du måste vara beredd att ta risker och samtidigt minimera dem. Att enbart satsa alla resurser på en enda idé är sällan den bästa strategin.

Istället krävs det att du balanserar flera idéer samtidigt, även om det ibland kan kännas utmanande. En framstående innovationsledare har förmågan att växla mellan olika idé-spår och driva dem alla framåt.

Låt oss använda bollar som en analogi för idéer på väg mot innovation. Du ser framför dig flera bollar, rullande mot målet som är att förverkliga idéerna och uppnå högsta kreativa höjd i dina innovationer.

Hur Många Bollar Kan Du Hantera?

Att betrakta idéer som bollar som du rullar mot målet hjälper oss att förstå att innovation ofta kräver att du satsar på flera idéer samtidigt. Innovation är sällan en rak linje, och det är omöjligt att förutsäga vilken idé som kommer att lyckas. Det är lätt att bli överväldigad av mängden projekt som kräver din ledning, men förmågan att hantera flera projekt är avgörande för att hålla en kontinuerlig innovationshastighet. Ju fler bollar du kan rulla framåt, desto mer innovation kan du generera. Detta kan tyckas paradoxalt, med tanke på att fokus vanligtvis är en nyckelkomponent i framgång. Men när det gäller innovation krävs både fokus och förmågan att snabbt byta fokus.

De Konstiga Bollarna Är de Mest Intressanta

Idéer som inte väcker intresse har sällan potentialen att bli innovativa. Om en idé inte verkar vara på väg att nå höga höjder av innovation, kan du försöka höja dess innovationsnivå, omvända riktningen eller till och med delegera uppgifterna och fokusera på de idéer som utmärker sig på något sätt.

Alla Bollar Rullar Inte i Samma Takt

När du driver idéer framåt kommer vissa att röra sig snabbare än andra. Det kan bero på att vissa idéer är bättre, mer begripliga, har bättre namn eller att tajmingen är rätt i förhållande till rådande omständigheter. Var observant när vissa bollar börjar snurra snabbare och ge dem extra uppmärksamhet så att du inte blir det som saktar ned dem.

Putta på Alla Rullande Bollar

Idéer som utvecklas behöver ständig uppmuntran. Förståelsen av att du inte kan hantera allt själv gör dig tacksam när andra hjälper till. Visa din tacksamhet och skapa en atmosfär av samarbete som driver idéerna framåt. Tänk också på att vissa idéer kan vara svåra att förstå, vilket innebär att du måste uppmuntra dem även om andra idéer får mer uppmärksamhet.

En Stor Boll är Trögare att Rulla

Ibland kräver en idé att många människor är inblandade, och det kan göra att bollen rullar långsammare. Här är det viktigt att vara extra uppmärksam på hinder som uppstår och snabbt undanröja dem. Du måste också vara vaksam för att säkerställa att bollen inte plötsligt börjar rulla åt ett annat håll.

Vissa Bollar Rullar Av Sig Själva

Bra idéer har en tendens att locka intresse och engagemang från andra. Ibland tar andra initiativet och börjar driva idéerna framåt. I sådana fall kan du luta dig tillbaka och observera hur saker utvecklas. Glöm dock inte att ge beröm och uppmuntran när det behövs. Om du ser att idéerna är på väg åt fel håll bör du dock ingripa.

Låt Bollarna Stanna

Ibland förlorar idéer sin fart. Det kan bero på att de inblandade personerna behöver prioritera andra uppgifter, att de stöter på svårlösta problem eller att tajmingen inte längre är rätt. Det är viktigt att kunna acceptera situationen och låta dessa idéer stanna om det finns andra idéer som fortsätter att röra sig framåt.

Lämna Bollar Som Rullar Ner i Ett Hål

Ibland får idéer ett plötslig stopp. Det kan bero på tekniska hinder som inte går att övervinna med tillgängliga resurser, att någon annan har kommit med en överlägsen lösning eller att idén har förlorat sin relevans i ljuset av nya sätt att lösa samma problem. Det är viktigt att kunna acceptera detta och lämna sådana idéer bakom sig. Det finns alltid andra idéer som kan ge energi och som är värda att satsa på.

Sluta Rulla Om Det Stressar Dig

Att driva flera idéer framåt kan vara stressande. Inte alla människor är kapabla att hantera tio stora projekt samtidigt. Många behöver tid och koncentration för att känna sig bekväma med en uppgift. Hitta sätt att snabbt kunna växla mellan olika idéers komplexitet. Använd till exempel mindmapping för att snabbt få överblick över en komplex idé när du nyligen arbetade med något annat.

Skapa strategier för att kunna byta fokus snabbt, eller minska antalet idéer du hanterar om det blir för överväldigande. Att bränna ut sig hjälper ingen idé att gå framåt.

Lycka till med att skyffla bollarna, förlåt – idéerna, framför dig.