Mäta innovation

Försöker du mäta din organisations innovationsförmåga? I så fall är du inte ensam. De flesta företag investerar i innovation som ett sätt att förbli konkurrenskraftiga och växa sin verksamhet.

Det kan dock vara svårt att mäta innovation och det är viktigt att undvika några vanliga misstag.

Här är fem misstag att undvika när man mäter innovationsförmåga:

Mäter fel saker

När man mäter innovation är det lätt att fokusera på konkreta resultat, som antalet nya produkter eller patent. Det är dock bra att även mäta de indirekta konsekvenserna av innovation, såsom dess inverkan på arbetsglädje, leverantörsrelationer och kunskap som skapas inom nya områden. Om du bara mäter direkta resultat såsom antal idéer eller lönsamhet från innovation, då kan du missa den större bilden av hur innovation påverkar din organisation.

Förstår inte helheten

Många chefer tror att de stödjer innovation, men deras beteende kan tyda på annat. För att verkligen förstå nivån av stöd för innovation i din organisation måste du titta på de underliggande orsakerna till beteende. Detta kräver en mer holistisk metod för att mäta innovation.

Mäter för mycket

Även om det är viktigt att mäta innovation, kan för mycket mätning vara kontraproduktivt. Kultur handlar mer om människor och deras beteende, och för mycket mätning kan minska den tid och energi som behövs för att skapa en innovativ kultur.

Mäter inte den relativa förändringen

Benchmarking av innovation mellan avdelningar eller organisationer kan vara utmanande eftersom alla har olika referenspunkter. Istället för att fokusera på absoluta mått är det ofta bättre att mäta relativ förändring. Detta kan ge en bättre indikation på om du är på rätt väg.

Omvärderar inte mätningen

Innovation är en dynamisk process, och det som fungerar idag kanske inte fungerar i morgon. Därför är det viktigt att regelbundet omvärdera dina mått på innovationsförmåga. Detta kommer att säkerställa att du mäter vad som verkligen är viktigt och kan anpassa ditt tillvägagångssätt efter behov.

Att mäta innovationsförmåga kräver alltså noggrant övervägande av vad och hur man mäter. Det är viktigt att undvika dessa vanliga misstag och istället fokusera på att mäta vad du kan agera på, de indirekta effekterna av innovation, de bakomliggande orsakerna till beteende, relativ förändring och att regelbundet omvärdera ditt tillvägagångssätt.

Genom att göra det blir du bättre rustad att bygga en innovationskultur som driver tillväxt och framgång.