8 saker att tänka på om miljön vid brainstorming

Brainstorming är ett kraftfullt verktyg för idégenerering och för att främja kreativitet. Det handlar om att samla en grupp människor för att generera nya idéer, lösa problem eller identifiera möjligheter. Men brainstorming handlar inte bara om att föra människor samman och förvänta sig att fantastiska idéer ska dyka upp på ett magiskt sätt. Miljön där brainstorming sker är lika avgörande.

Låt oss utforska varför miljön är viktig i brainstorming.

Ett större utrymme än normalt

En bra utgångspunkt är att boka ett rum som är dubbelt så stort som behövs för ett vanligt möte. Även om begränsningar kan vara fördelaktiga för den kreativa processen, uppmuntrar rymlighet till friare tänkande. Ett alternativ är ett rum som känns öppet på grund av stora glasväggar, takhöjd, takfönster, eller en magnifik utsikt.

Flexibelt möbelarrangemang

Det traditionella styrelserummet är inte designat för brainstorming, med sitt stora fasta bord, några stolar och inte mycket annat. Till skillnad från ett beslutsrum bör ett brainstormingrum ha många små bord som kan grupperas och arrangeras om på ett flexibelt sätt.

Skrivytor

Att kunna skriva på bord, papper placerat på bord, whiteboards, post-it-lappar, vanligt vitt papper, blädderblock och annat är avgörande. Många idéer blir aldrig dokumenterade eftersom det inte finns tillräckligt med skrivutrymme eller pennor. Se till att det aldrig blir brist på något att skriva på.

Musik

Den kreativa processen underlättas av en glad atmosfär, och ett av de enklaste sätten att få människor på gott humör är genom musik. Välkomstmusik och bakgrundsmusik under grupparbeten är stämningshöjande. Se till att ljudsystemet är av bra kvalitet, men spela det inte för högt. Om musiken har sång, se gärna till att de sjunger på ett annat språk än det deltagarna normalt pratar.

Lekfullhet

Det finns en anledning till varför Lego finns i många färger. Färg, leksaker och spel inspirerar till lekfullhet och en tillmötesgående atmosfär. Om miljön saknar detta från början kan dessa saker skapa en positiv stämning även om de inte är en del av brainstormingen. Att lägga lego på bord eller ha enkla spel och tävlingar som kan användas på rasterna adderar till känslan av kreativitet.

Minimera onödiga distraktioner

Brainstormingssessioner hålls ofta långt borta från den vanliga arbetsmiljön för att undvika avbrott såsom påminnelser om vardagliga sysslor och att andra personer avbryter med för brainstormingen icke-relevanta ärenden. På samma sätt bör du undvika lokaler med störande ljud, överdriven värme, dålig luftkvalitet, obekväma sittplatser eller annat som påverkar den fysiska miljön negativt.

Sikta på inspiration och komfort

Saker som inspirerar, som citat, personligheter, unika platser, är ofta fördelaktiga. Kom dock ihåg att alla har olika behov, och den mest avgörande faktorn är att skapa en känsla av trygghet för att dela idéer. Till exempel, om deltagarna misstänker att någon spelar in allt som sagts, eller om platsen har direkt synlighet från andra arbetsplatser, kan vissa individer omedelbart känna sig obekväma att dela med sig öppet.

Naturmaterial

Vi har alla en koppling till naturen och naturliga material skapar ofta en bättre brainstorming-atmosfär än sterila miljöer och många datorskärmar. Även om teknik också kan vara till nytta i brainstormingsammanhang, till exempel för att inspirera med videor och andra medier.

Engagera sinnena

När du designar miljön, se till att du tillgodoser de fem sinnena:

– Syn (vad deltagarna ser – färger, etc.)
– Hörsel (vad deltagarna hör – tystnad, musik)
– Känsel (vad deltagarna känner – stolar, bord, skrivytor)
– Lukt (hur det luktar – blommor, öppna fönster)
– Smak (mat, snacks, godis, frukt)

Sinnena kan fungera som en checklista för en bra brainstorming-miljö.

 

Du kommer att märka skillnaden om du tar med miljön i din nästa brainstorm-planering. Reaktionen är ofta positiv, även om de flesta inte inser att det var förberedelserna av miljön som gjorde en betydande skillnad.