Kreativ metod: Crazy 8

Crazy 8-metoden för kreativt tänkande är en snabb, metod som ger hög energi för att generera nya idéer och övervinna kreativa blockeringar.

Så här använder du Crazy 8-metoden:

Steg 1: Be alla som är med (eller du själv) ta fram ett vanligt vitt papper

Steg 2: Dela in pappret i 8 rutor. Detta kan göras genom att vika pappret på långsidan längs mitten och sedan mitt på två gånger. När det sedan viks upp finns det 8 lika stora rutor mellan vecken.

Steg 3: Förklara problemet eller utmaningen som du vill lösa. Det kan vara allt från att komma på en ny produktidé till att hitta en lösning på ett komplext problem. Genom att förklara problemet säkerställer du att alla förstår inom vilket område idéer önskas.

Steg 4: Ställ in en timer på 1 minut

Steg 5: Starta timern och låt varje person snabbt skriva ner en idé i en ruta. När 1 minut har gått stoppar du idégenererandet oavsett om man kommit på en idé eller inte.

för att göra det mer utmanande kan man ge triggers för varje ruta tex

  1. Vad är det mest självklara man kan göra?
  2. Om man gör tvärtom mot detta, vad gör man då?
  3. vad skulle en 6 åring säga?
  4. vad skulle en tonåring säga?
  5. om du hade obegränsat med pengar?
  6. om det inte fick kosta något?
  7. om du hade all tid i världen?
  8. om du inte har nån tid på dig?

Sätt 1 min timer för varje ruta

Steg 6: Efter 8 minuter, när alla rutorna är ifyllda, sluta skriva och dela dina idéer med gruppen eller reflektera om du gör övningen själv. Uppmuntra varje person att dela med sig av sina idéer och bygga vidare på varandras idéer.

Steg 7: Utvärdera och förfina dina idéer. Överväg genomförbarheten av dina idéer och avgör vilka som har störst potential för framgång. Markera idéer som har potential att jobba vidare med .

Steg 8: Gör om processen i ytterligare 8 minuter, om så önskas. Tanken är att generera så många nya och innovativa idéer som möjligt på kort tid.

Crazy 8-metoden är ett roligt och effektivt verktyg för att generera nya idéer och övervinna kreativa blockeringar. Genom att uppmuntra deltagarna att snabbt generera idéer är det möjligt att övervinna mentala barriärer och komma med innovativa lösningar på komplexa problem eftersom man inte ”hinner” tänka ut ”korrekta” svar och alla vet att det är lika för alla.

Om någon deltagare blir för stressad på första rutan så ge dem lite extra tid att komma ikapp medan övriga deltagare uttrycker om de hann eller inte.

Crazy 8-metoden för kreativt tänkande är ett användbart verktyg i en mängd olika situationer där det är avgörande att generera nya idéer och övervinna kreativa blockeringar.

Här är några exempel på när Crazy 8-metoden kan vara användbar:

Produktutveckling: Crazy 8-metoden kan användas för att generera nya produktidéer och utvärdera potentialen för varje idé i en miljö med högt tempo och hög energi.

Problemlösning: Crazy 8-metoden kan användas för att övervinna kreativa blockeringar och hitta innovativa lösningar på komplexa problem genom att snabbt generera och utvärdera nya idéer.

Team Brainstorming: Crazy 8-metoden kan användas i team brainstorming-sessioner för att generera nya idéer och perspektiv och för att uppmuntra samarbete och lagarbete.

Innovations- och kreativitetsworkshops: Crazy 8-metoden kan användas i workshops fokuserade på innovation och kreativitet för att uppmuntra deltagarna att tänka utanför ramarna och generera nya och innovativa idéer.

Marknadsföring och reklam: Crazy 8-metoden kan användas för att generera nya marknadsförings- och reklamidéer och för att utvärdera den potentiella effekten av varje idé i en miljö med högt tempo.

Personlig utveckling: Crazy 8-metoden kan användas för att generera nya idéer för personlig tillväxt och utveckling, och för att övervinna kreativa blockeringar i det personliga och professionella livet.

Crazy 8-metoden är ett flexibelt verktyg som kan anpassas till en mängd olika situationer. Genom att uppmuntra snabb idégenerering är det möjligt att övervinna mentala barriärer och komma med innovativa lösningar på komplexa problem.

Så nästa gång du ställs inför en kreativ utmaning, prova att använda Crazy 8-metoden för att låsa upp din kreativa potential och uppnå fantastiska resultat.