Kreativ metod: Cafémodellen

Denna kreativa metod, kallad Cafémodellen, är ett process-verktyg i en kreativ workshop eller brainstorming. Metoden går ut på att genom att byta deltagare i grupper kan man injicera ny energi samtidigt som man får en avstämning och samlar in de idéer som har framkommit hittills i processen. Nya idéer får man på köpet.

Cafémodellen är mer ett verktyg för att hålla uppe energin i en kreativ process snarare än en metod för att skapa idéer. Den bör användas när man vill återuppliva energin i grupper efter intensivt idéarbete med samma deltagare i grupperna, eller när en grupp inte fungerar som den borde.

Metoden går till på följande sätt:

1. Utse en lämplig person i varje grupp som ska delta i aktiviteten. Här kan man vara strategisk och välja en person som ger energi eller en som inte bidragit så mycket.

2. Be de utvalda personerna att byta grupper med varandra, t.ex. medsols mellan grupperna, så att varje person hamnar i en ny grupp.

3. Låt de personer som är kvar i gruppen beskriva de idéer som hittills har framkommit, medan den nyanlända personen till gruppen är tyst, ler och endast ställer frågor om det är något denne inte förstår.

4. Fortsätt det kreativa arbetet med de nya grupperna, alternativt fortsätt rotera de utvalda personerna tills grupperna är återställda.

Här är ett exempel på hur metoden kan tillämpas

Om energin i grupperna börjar minska, särskilt i en specifik grupp, kan man utse en person som är bra på att lyssna och be denne att byta grupp. Genom att införa en ny person i gruppen kan energin förnyas och idéerna kan flöda igen.

När man använder Cafémodellen kan man även tänka på att skapa en kafé-liknande atmosfär genom att använda attribut som dukar, kaffe, fika t.ex. genom att lägga till denna aktivitet lagom till en kaffepaus, där deltagarna först får hämta kaffe. Detta kan förstärka det nya arbetssättet och ge extra energi åt gruppen.